zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programów polityki zdrowotnej realizowanych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2018.

Data dodania: 13 lipca 2018

Na otwarty konkurs ofert na realizatorów programów polityki zdrowotnej złożono łącznie 9 ofert (słownie: dziewięć).

Cofnij

Biorąc pod uwagę kryteria zawarte w ogłoszeniu konkursowym, w szczególności proponowaną cenę realizacji zadania, wielkość populacji objętej programem i jakość proponowanych usług i świadczeń, Komisja Konkursowa zarekomendowała, a Prezydent Miasta Legionowo dokonał wyboru następujących oferentów, których oferty uznane zostały za najkorzystniejsze:

 

 

Lp.

 

 

Nazwa programu polityki zdrowotnej

 

Nazwa oferenta

 

Koszt programu polityki zdrowotnej

 

 

1.

 

Przesiewowe badania dzieci w zakresie integracji sensorycznej (SI)

 

 

Nie złożono ofert

 

Nie złożono ofert

 

2.

 

Rehabilitacja niemowląt – wczesna diagnostyka i ćwiczenia rehabilitacyjne dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością do 1 roku życia

 

 

REHABILITACJA DZIECI

Patrycja Gierczyńska

ul. Bagienna 15 F

05-123 Chotomów

 

15.000 zł

 

3.

 

Upowszechnianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w ratowaniu życia na terenie Gminy Miejskiej Legionowo

 

 

Gabinet Rehabilitacji ZDROWE PLECY

ul. Broniewskiego 4/42

05-120 Legionowo

 

 

14.4995 zł

 

4.

 

Konsultacje rehabilitacyjne dla mieszkanek z terenu Gminy Miejskiej Legionowo po przebytych nowotworach piersi

 

 

NZOZ WIGOR

ul. Pomorska 26

05-120 Legionowo

 

5.310 zł

5.

 

Zdrowy senior – opieka geriatryczna dla mieszkańców Gminy Miejskiej
w wieku 70+.

 

Nie wybrano realizatora

Nie wybrano realizatora

 

Prezydent Miasta

/-/ mgr Roman Smogorzewski