zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Grafika wyróżniająca z napisem - Urząd Miasta

Opinie Zespołu ds. Rewitalizacji z dnia 26 stycznia 2021 r.

Data dodania: 28 stycznia 2021

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 Zespół ds. Rewitalizacji wydał 26 stycznia w trybie uzgodnienia elektronicznego dwie okresowe opinie. Członkowie Zespołu pozytywnie zaopiniowali postępy procesu rewitalizacji za okres od 03.06.2020 r. do 05.01.2021 r. oraz aktualność Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Cofnij

W okresie swojej działalności od czerwca 2017 r. Zespół ds. Rewitalizacji wydał łącznie 27 opinii, które zostały przedłożone Prezydentowi Miasta Legionowo. Oprócz postępów rewitalizacji i aktualności LPR dotyczyły one innych dokumentów strategicznych obowiązujących w mieście oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

22 września 2020 r. Zespół pozytywnie zaopiniował  „Sprawozdania z monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023 - za okres do 2019 r.”

Rafał Florczyk Przewodniczący Zespołu ds. Rewitalizacji