zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta

23 listopada 2021
Zdalny tryb obradowania
16:30

Najbliższe posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta odbędzie się 23 listopada 2021 roku o godz. 16:30. Posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

W porządku posiedzenia:

  1. Remonty i budowa dróg gminnych na terenie miasta Legionowo.
  2. Rozpatrzenie wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z 11 czerwca 2021 r. dotyczącego projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (sprawa przekazana do rozpatrzenia przez komisję, zgodnie z decyzją Rady Miasta Legionowo podjętą podczas XXXI sesji 30 czerwca 2021 roku).
  3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Legionowie stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo.
  4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo położonej w Legionowie przy ulicy Adama Mickiewicza, osobie prawnej, która korzystała z tej nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat.
  5. Opracowanie planu pracy komisji na 2022 rok.
  6. Sprawy wniesione.
  7. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
 Andrzej Piętka

Na grafice napis: Rada Miasta