zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Ikony oznaczające dostępność

Projekt „Dostępny Urząd Miasta Legionowo”

Data dodania: 25 listopada 2022

Gmina Miejska Legionowo podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Cofnij

Przedmiotem umowy jest powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia grantowego pn.: „Dostępny Urząd Miasta Legionowo” obejmującego:

  1. zakup i montaż 35 tabliczek z informacją pisaną i piktograficzną oraz alfabetem Braille'a (oznaczenie wejść do budynku, biura obsługi klienta, toalet, klatek schodowych, wind, sal: konferencyjnej, widowiskowej i ślubów).
  2. doradztwo w zakresie dostępności w trakcie realizacji przedsięwzięcia grantowego.
  3. zakup przenośnej pętli indukcyjnej, mającej za zadanie pomoc osobom z dysfunkcją słuchu podczas załatwiania spraw urzędowych w Urzędzie Miasta Legionowo.
  4. dostawę i montaż systemów podnoszących komfort i bezpieczeństwo osób ze szczególnymi potrzebami w windach osobowych.
  5. zakup taśmy antypoślizgowej o wyższym współczynniku tarcia na oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia schodów w budynku Urzędu Miasta Legionowo.
  6. Zakup drukarki brajlowskiej, niezbędnej do zapewnienia dostępności usług publicznych świadczonych w budynku Urzędu Miasta Legionowo osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.
  7. Zakup krzeseł ewakuacyjnych, niezbędnych do zapewnienia dostępności budynku Urzędu Miasta Legionowo osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz możliwości bezpiecznej i sprawnej ewakuacji (w tym pracowników z niepełnosprawnościami ruchowymi, którzy są zatrudnieni w budynku Urzędu Miasta Legionowo).

logotyp Funduszy Europejskich, flaga Polski i UE