zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Przebudowa ulicy Olszankowej w Legionowie (droga wewnętrzna)

5 września 2017
W dniu 20.07.2017r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót

 

Wartość: 239.106,26 zł brutto (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto sześć złotych i 26/100)

Firma: ROBOTY ZIEMNE – BUDOWLANE Janusz Mróz z siedzibą w Legionowie przy ul. Jana III Sobieskiego 41/30

Data rozpoczęcia: wprowadzenie na budowę nastąpi w dniu 11.09.2017r.

Data zakończenia: termin realizacji ustalony został na 50 dni od dnia wprowadzenia Wykonawcy na budowę

Opis/zakres robót: budowa jezdni, wjazdów bramowych i dojść do furtek o nawierzchni z kostki betonowej, odwodnienie do gruntu (sączki chłonne), wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulicy

{/PLIKI}