zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Okładka - Raport za 2019 r.

Raport o stanie Gminy Miejskiej Legionowo za 2019 r

Data dodania: 29 maja 2020
Podczas sesji Rady Miasta Legionowo, która odbędzie się 24 czerwca, Rada rozpatrywać będzie Raport o stanie Gminy Miejskiej Legionowo za rok 2019. Nad Raportem przeprowadzona zostanie debata.
Cofnij

Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w debacie nad raportem o stanie gminy głos zabierać mogą mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ustawie, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia otrzymanego przez przewodniczącego rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenia sporządzone według poniższego wzoru, zaadresowane do Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo wraz z listą poparcia należy składać najpóźniej do 23 czerwca do godz. 12.00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.