zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Urząd Miasta

Raport z konsultacji społecznych Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2019-2035

Data dodania: 17 czerwca 2020

W dniach od 15 maja 2020 r. do 4 czerwca 2020 r. odbyły się konsultacje społeczne Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2019-2035. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Referat Strategii i Funduszy Zewnętrznych we współpracy z Referatem Kultury i Współpracy Urzędu Miasta Legionowo oraz Grupa CDE Sp. z o.o.

Cofnij

Konsultacjom towarzyszyła akcja informacyjna prowadzona na stronie www.legionowo.pl, w ramach której ukazała się informacja z dnia 14 maja o konsultacjach społecznych oraz możliwość składania uwag i wniosków do projektu dokumentu za pomocą adresu e-mail konsultacje@um.legionowo.pl (informacja zamieszczona w aktualnościach na głównej stronie miasta, w zakładce konsultacje społeczne i w zakładce EKO Legionowo). Zarządzenie dot. konsultacji opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej 13 maja. Informacja o konsultacjach zamieszczona została również na fanpage’u Miasta Legionowo na facebook’u (14 maja).

Uwagi i wnioski do projektu Strategii mogły być wnoszone drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email: konsultacje@um.legionowo.pl.

W trakcie trwania konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga ani wniosek.