zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Urządzenie z Integracyjnego zestawu zabawowego

Startuje budowa integracyjnego placu zabaw

Data dodania: 14 września 2021

Jeszcze w tym roku ma szansę powstać integracyjna przestrzeń rekreacyjna dla osób z niepełnosprawnościami. Firma SORTED Sp. z o.o. od 10 września może realizować śmiałą legionowską koncepcję, która umożliwi wspólne spędzanie czasu i integrację wielu mieszkańcom Legionowa.

Cofnij

Powstanie integracyjnego placu zabaw to projekt, który został zapoczątkowany w 2017 r. podczas tworzenia programu rewitalizacji dla naszego miasta. Od początku głównym założeniem tej inwestycji jest stworzenie przestrzeni sprzyjającej przełamywaniu barier, uspołecznianiu dzieci oraz nawiązywaniu nowych przyjaźni wśród przybyłych użytkowników. Idea połączyła wiele środowisk: radnych, osoby z niepełnosprawnościami oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

W 2019 r. w ramach internetowych konsultacji społecznych prawie 1,5 tys. mieszkańców Legionowa wybrało spośród czterech propozycji lokalizację na os. Jagiellońska, na terenie o powierzchni blisko 7 tys. m2. Z uwagi na wielkość działek jest to projekt wyjątkowy – na terenie całego powiatu nie ma podobnego.

Dzięki działaniom Prezydenta Miasta Romana Smogorzewskiego oraz radnej sejmiku wojewódzkiego Anny Brzezińskiej udało się pozyskać wsparcie od Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1,2 mln zł na budowę integracyjnego placu zabaw. Umowa w tej sprawie została podpisana w maju tego roku.

Na nowo powstającej przestrzeni, dzięki wsparciu władz regionu, zostaną zbudowane drewniane nawierzchnie, plac zabaw oraz ciągi piesze i pieszo-jezdne. Pojawią się elementy do zabawy dla najmłodszych, m.in trampoliny, karuzele, bujaki, huśtawki i siedziska, a także siłownia plenerowa oraz obiekty małej architektury, np. ławki. Zostanie wykonane oświetlenie. Nasadzone będą nowe rośliny. Na placu zostanie również zamontowana wolnostojąca toaleta systemowa.

Niezmiernie cieszy wysokie dofinansowanie, które z budżetu województwa otrzymał integracyjny plac zabaw w Legionowie. Jest to niezwykle ważna inwestycja nie tylko dla gminy, ale i powiatu. Będzie on bezpieczną przestrzenią bez granic, która sprzyja wspólnej zabawie. Miejscem przepełnionym walorami edukacyjnymi, sportowymi i kulturalnymi” - mówi Roman Smogorzewski, prezydent miasta.

Całkowita wartość miejskiego przedsięwzięcia to ponad 2.422.341,58 zł brutto. Pozostała część pochodzi z budżetu gminy. Zgodnie z planami zadanie ma być zrealizowane do końca grudnia 2021 r.

Zakres zamówienia obejmuje:

  1. przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy;
  2. budowę nawierzchni drewnianych, nawierzchni bezpiecznych placu zabaw, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych;
  3. montaż elementów zabawowych i elementów siłowni plenerowej; 
  4. montaż obiektów małej architektury;
  5. montaż toalety systemowej wolnostojącej;
  6. wykonanie oświetlenia;
  7. wykonanie nasadzeń roślin; porządkowanie terenu po budowie;