zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Ogłoszenia

XIII posiedzenie Zespołu ds. Rewitalizacji

Data dodania: 28 listopada 2019
Trzynaste posiedzenie Zespołu ds. Rewitalizacji odbędzie się 4 grudnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali 3.44 Urzędu Miasta Legionowo.
Cofnij

W porządku XIII posiedzenia Zespołu ds. Rewitalizacji:

  1. Otwarcie posiedzenia Zespołu.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zespołu.
  3. Omówienie zasad funkcjonowania budżetu obywatelskiego i inicjatywy lokalnej.
  4. Informacja o przebiegu procesu rewitalizacji.
  5. Informacja o działaniach informacyjno-promocyjnych nt. procesu rewitalizacji.
  6. Pozostałe informacje i informacje Rzeczników Podobszarów Rewitalizacji.
  7. Opinia nt. postępu procesu rewitalizacji.
  8. Opinia nt. aktualności Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023.
  9. Sprawy różne.

Posiedzenia Zespołu ds. Rewitalizacji są jawne i otwarte.