zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Fundusze zewnętrzne

Projekty w trakcie realizacji

Fundusze Zewnętrzne od 2004 roku

Zestawienie projektów (listopad 2018) - (232,0 KB, PDF)

wartość projektów: 188 300 345,08 zł
kwota dofinansowania: 112 536 558,46 zł

Aktualności

 • Fundusze zewnętrzneIkony oznaczające dostępność

  Projekt „Dostępny Urząd Miasta Legionowo”

  dodano: 25 listopada 2022

  Gmina Miejska Legionowo podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 • Fundusze zewnętrzneSprzęt komputerowy

  Zakup sprzętu i oprogramowania

  dodano: 7 września 2022
  Zwiększenie efektywności procesu nauczania podstawowego poprzez ułatwienie i zwiększenie stopnia przyswajania wiedzy przez uczniów oraz wsparcie dzieci i młodzieży w nabywaniu i rozwijaniu kompetencji, w tym z zakresu technik informacyjnych, a także poprawa dostępu do edukacji podstawowej.
 • Fundusze zewnętrzneNa grafice godło i flaga Polski

  Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

  dodano: 21 marca 2022

  Gmina Miejska Legionowo w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

 • Fundusze zewnętrzneNa zdjęciu dwójka dzieci przy biurku do nauki

  Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

  dodano: 21 marca 2022

  Gmina Miejska Legionowo w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

   

 • Fundusze zewnętrzneFlaga i godło Polski

  Zmiana miejsca i godzin funkcjonowania Miejsca Opieki Wytchnieniowej

  dodano: 15 marca 2022
  Urząd Miasta Legionowo informuje, że od dnia 17 marca br. Miejsce Opieki Wytchnieniowej działające dotychczas na terenie Areny Legionowo zmienia swoją lokalizację i będzie dostępne dla mieszkańców w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Legionowie - Poczytalni, ul. Kościuszki 8a, II piętro.
 • Fundusze zewnętrzneFlaga i godło Polski

  Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

  dodano: 9 marca 2022
  Gmina Miejska Legionowo w roku 2022 po raz kolejny realizuje Program pn. „Opieka wytchnieniowa”. Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany z Funduszu Solidarnościowego - państwowego funduszu celowego ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wspieranie ich w codziennych obowiązkach albo zapewnienie czasowego zastępstwa.
 • Fundusze zewnętrzneNa zdjęciu flaga i godło polski

  Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022

  dodano: 1 marca 2022

  Urząd Miasta Legionowo przystąpił do realizacji Programu pn „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2022, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego - państwowego funduszu celowego wartość dofinansowania – 298044 zł, całkowita wartość zadania – 298044 zł.

 • Fundusze zewnętrzneOsoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim oraz osoba idąca obok - pokazani od pasa w dół

  Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022

  dodano: 20 stycznia 2022

  Już 25 stycznia rozpoczyna się nabór uczestników do programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022. Nabór jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo spełniających kryteria programu.

 • Fundusze zewnętrzneNa zdjęciu osoba na wózku inwalidzkim

  Zgłoś się do programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022

  dodano: 17 stycznia 2022

  Zapraszamy do zgłaszania się do programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022. Wzięcie udziału wymaga wypełnienia karty oraz załączenia niezbędnych dokumentów zgodnie z regulaminem. Finansowanie pochodzi z środków Funduszu Solidarnościowego - państwowego funduszu celowego.