zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Nowe pomniki przyrody

Data dodania: 05 listopada 2019
Dąb dziadek
Według ustawy o ochronie przyrody pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, między innymi okazałych rozmiarów drzewa.
Cofnij

Na wrześniowej sesji Rady Miasta Legionowo radni pochylili się szczególnie nad naukową i edukacyjną funkcją pomników przyrody. Po burzliwych dyskusjach uchwalili takowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im VII Obwodu “Obroża” AK i Przedszkola Miejskiego nr 9 Akademia Przygody.

Nowymi pomnikami przyrody są dwa dęby szypułkowe. Oba drzewa mają podobne gabaryty: jeden w obwodzie mierzy 274 a drugi 276 cm. Drzewa znajdują się dobrej kondycji fizjologicznej a ich wiek szacuje się na 190 lat.

Na nazwy dla pomników przyrody w przedszkolu i w szkole ogłoszono konkursy.

Przedszkolaki z rodzicami zdecydowali, że ich pomnik przyrody będzie nazywał się „ Dąb Dziadek”. Społeczność przedszkolna w następujący sposób uzasadniła swój wybór imienia:

„Dąb rośnie na terenie przedszkolnym. Najbliższy i codzienny z nim kontakt mają właśnie przedszkolaki. Jest duży, mocny, przyjazny, a jego rozłożyste konary obejmujące budynek przedszkola i plac zabaw sprawiają wrażenie opiekuńczej roli tego wielkiego drzewa.

Propozycja tej nazwy została zgłoszona do konkursu przez dzieci i nauczycielki grupy I. W uzasadnieniu napisali, że «dziadek to najlepszy przyjaciel, zawsze możesz na niego liczyć. Dziadek jest cierpliwy, wyrozumiały, często ma dla swych wnucząt niespodzianki. Jest najstarszy w rodzinie. Nasz dąb ma dużo cech dziadka- jest najstarszy ze wszystkich drzew w naszym ogrodzie, daje nam cień podczas zabawy w upalne dni, sprawia wiele niespodzianek w ciągu roku - ma dla nas żołędzie, kolowe liście, daje schronienie ptakom i wiewiórkom. Jak dziadek- nasz dąb uczy nas przez obserwację wciąż nowych wiadomości o roślinach, o zwiarzętach, o zmienności pór roku, uczy szacunku do przyrody i ekologii. Jest piękny, dostojny i jest nasz!»”

Uczniowie Szkoły podstawowej ochrzcili swój pomnik przyrody mianem „Dąb Feliks”. Nazwa ta odnosi się do Feliksa Litwiniaka (1921- 2006). Jako uczeń tajnego nauczania wstąpił on do zbrojnego podziemia Armii Krajowej w I Rejonie „Marianowo-Brzozów” VII Obwodu „Obroża” Okręgu Warszawskiego. Należał do 705 plutonu w I Rejonie pseudonim „Danusia”. Wraz ze swoim plutonem brał udział w walkach powstańczych na terenie Legionowa.

Zakończenie wojny zastało go w obozie pracy w Niemczech. Ukończył Liceum Chemiczne na ul.Hożej w Warszawie, po wojnie studiował na SGGW i na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Był pracownikiem naukowym, wykładowcą i nauczycielem. Od 1990 roku pełnił rolę prezesa Koła nr 1 w Legionowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. 10.11.2006 został uhonorowany statuetką gen. Roi – Zasłużony dla Miasta Legionowo. Feliks Litwniak wielokrotnie spotykał się z młodzieżą szkoły.

Miejmy nadzieję, że objęcie przedmiotowych drzew ochroną prawną i otoczenie ich szczególną opieką pobudzi szczególnie młode pokolenie legionowian do kształtowania postaw szacunku i miłości dla przyrody w tym szczególnie drzew.