zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Nowe wzory ramowe

Data dodania: 29 listopada 2018
Ogłoszenie

Prezentujemy aktualną ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań - jako NOWE obowiązujące po 1 marca 2019 r.

Cofnij

UWAGA: poniższe druki należy stosować do konkursów ofert ogłoszonych PO 1 marca 2019 r. i do ofert złożonych w trybie "małego grantu" PO 1 marca 2019 r.

W przypadku konkursów ofert ogłoszonych PRZED 1 marca 2019 r. i do ofert złożonych w trybie "małego grantu" PRZED 1 marca 2019 r. stosuje się DOTYCHCZASOWE druki sprawozdań.

Wersje edytowalne (.docx):

https://pozytek.gov.pl/nowe-wzory-ofert-umow-i-sprawozdan/


Ustawa, rozporządzenia (wersje PDF):