zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Wniosek o przyznanie honorowego patronatu

Podstawa prawna:

Zarządzenie nr 6/2010 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 7 stycznia 2010 r w sprawie ustanowienia Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Legionowo

Wymagane dokumenty:

Wniosek sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do  Zarządzenie Nr 307/2021 z dnia 5 listopada 2021 roku  zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Legionowo

Sposób złożenia wniosku:

Wniosek należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Kienta Urzędu Miasta Legionowo – parter, stanowiska 14-18 lub za pośrednictwem poczty lub na maila: kancelaria@um.legionowo.pl

Opłaty:

nie pobiera się

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

14 dni roboczych

Sposób zakończenia postępowania:

Odpowiedź na wniosek

Odpowiedzialność za realizację usługi publicznej:

Iwona Wymazał - Referat Kultury i Współpracy
Nazwa Referatu: Referat Kultury i Współpracy, Piętro: III, Nr pokoju: 4.05
Nr telefonu: 22 766 40 83, 22 766 40 84
Godziny pracy: poniedziałek 8.00-piątek 8.00-16.00

Tryb odwoławczy:

nie dotyczy

Uwagi: ewentualne wnioski i skargi dotyczące działalności Urzędu Miasta Legionowo można składać do Prezydenta Miasta Legionowo, Zastępców Prezydenta Miasta Legionowo, Sekretarza Miasta Legionowo, Skarbnika Miasta Legionowo po uprzednim uzgodnieniu w Sekretariacie spotkania lub pisemnie składać w Biurze Obsługi Klienta.