zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Barbara Mierzejewska - Zasłużona dla Miasta Legionowo

Barbara Mierzejewska

Data dodania: 27 stycznia 2021

Tytuł nadano 27.01.2021

Cofnij

Wyjątkowa postać, kierująca pracą Żłobka Miejskiego w Legionowie od lipca 1992 r. najpierw jako osoba pełniąca obowiązki kierownika, później kierownik, a od 2011 r. dyrektor. Żłobek Miejski w Legionowie jest jedną z największych instytucji publicznych świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w Polsce. Od 1 września 2020 r. w jego strukturach funkcjonuje filia.

Barbara Mierzejewska była bezpośrednio zaangażowana zarówno w rozbudowę siedziby placówki jak i budowę filii żłobka. Jej wysokie poczucie odpowiedzialności za funkcjonowanie tej instytucji sprawiło, że Żłobek Miejski w Legionowie jest bardzo dobrze oceniany przez rodziców. Dowodem są przyznane w 2019 r. tytuły laureata konkursu Orły Edukacji 2019 oraz Złote Orły Edukacji 2019.

Dyrektor szczególną uwagę kieruje na aspekt wychowawczy i edukacyjny żłobka. Stworzyła warunki do funkcjonowania zespołów opiekunów plastycznych, muzycznych, wychowawczych i ds. języka obcego. Od czerwca 2014 r. w Żłobku realizowany jest program "Dwujęzyczne dzieci". Żłobek jest również miejscem wzajemnego szacunku, akceptacji, zaufania i poszanowania praw dziecka, umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska. W kwietniu 2020 r. na podstawie wniosku został po raz czwarty przyznany certyfikat "Chronimy Dzieci" potwierdzający podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci.

Dzięki zaangażowaniu Dyrektor oraz pracowników żłobka instytucja ta może pochwalić się wieloma nagrodami. W 2018 r. przyznano wyróżnienie "Instytucja Odpowiedzialna Społecznie", w 2019 r. wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na Tytuł Żłobka Roku 2019, a w 2020 r. wyróżnienie Innowacyjny Żłobek 2020. Współpraca Barbary Mierzejewskiej z wieloma organizacjami pozarządowymi, kierownikami i dyrektorami żłobków w całej Polsce oraz działalność w ramach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych przyniosły efekt w postaci przyznania wyróżnienia "Osobowość" za całokształt dorobku zawodowego.

Warto też podkreślić, że Dyrektor angażowała się we wszystkie projekty służące poprawie funkcjonowania i warunków w Żłobku. Dowodem na to jest współpraca przy tworzeniu wniosków o dofinansowanie w ramach rządowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+".

Dyrektor prowadzi szeroką działalność na rzecz środowiska lokalnego – od wielu lat jest założycielką i liderem Grupy Otwarte Serca, od 14 lat organizuje akcję Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, od 16 lat jest organizatorem Festynu Rodzinnego "Od niemowlaczka do przedszkolaczka", podczas którego zbierane są środki finansowe na rzecz potrzebujących dzieci.

W styczniu 2021 r. Barbara Mierzejewska odeszła na zasłużoną emeryturę.