zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Akademia Projekt Manager’ek

Data dodania: 7 marca 2011

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w projekcie „Akademia Projekt Manager’ek – praktyczne aspekty wdrażania Metodyki Zarządzania Cyklem Projektu w zarządzaniu projektem europejskim”. Celem projektu jest zwiększenie szans na rozwój zawodowy kobiet poprzez nabycie nowych umiejętności w zarządzaniu projektem finansowanym ze środków UE.

Cofnij

Udział w szkoleniach jest bezpłatny i jest w 100% finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Cykl szkoleniowy składa się z 18 dni szkoleniowych (9 weekendowych zjazdów).

Szkolenie skierowane jest dla wszystkich kobiet zatrudnionych w woj. mazowieckim, które chcą nauczyć się:
Jak planować i przygotować dobry projekt finansowany ze środków UE,
Stosować narzędzia do sprawnego planowania i zarządzania projektem finansowanym ze środków UE,
Zarządzać projektem finansowanym ze środków UE i go dobrze rozliczyć.

Szczegółowy program i harmonogram szkoleń jak i zasady uczestnictwa w projekcie są dostępne jest na stronie internetowej projektu www.projectmanagerki.pl

Poniżej program szkolenia:

Moduł 1 – Programowanie – 2 dni szkoleniowe
Specyfika metodyki PCM – główne etapy/fazy projektu europejskiego
Kluczowe dokumenty dla realizującego projekt w poszczególnych etapach/fazach projektu europejskiego
Specyfika projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) – proces programowania i system instytucjonalny
Specyfika projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Programy Operacyjne i system instytucjonalny
Od pomysły do działania – jak poprawnie zdefiniować problemy i cele projektu. Drzewo problemów, analiza interesariuszy, badanie potrzeb grup docelowych
Biznes plan i studium wykonalności jako podstawowe dokumenty aplikacyjne dla projektów inwestycyjnych

Moduł 2 – Formułowanie i planowanie projektu– 4 dni szkoleniowe
Planowanie realizacji projektu w metodyce PCM
Macierz logiczna, WBS
Przygotowanie harmonogramu projektu, metoda Gantt’a
Najczęściej popełniane błędy przy planowaniu projektu europejskiego
Sporządzanie wniosku o dofinansowanie projektu EFS– część opisowa
Wniosek o dofinansowanie i kryteria wyboru projektów – jak się przygotować
Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów EFS – co możemy sfinansować
Kwalifikowalność wydatków w ramach EFRR – co możemy sfinansować
Jak rozpocząć przygotowania do budowy projektu inwestycyjnego
Przygotowanie budżetu zadaniowego projektu europejskiego

Moduł 3 – Wdrożenie projektu – 5 dni szkoleniowych
Kluczowe obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie
Przygotowanie harmonogramu płatności
Zarządzanie dokumentami i obieg dokumentów w projekcie europejskim
Sprawozdawczość merytoryczna – dokumenty i procedury
Sprawozdawczość finansowa – dokumenty i procedury
Sporządzanie wniosku o płatność
Zmiany w projekcie – monitorowanie, zarządzanie i komunikowanie
Zasady prowadzenia wyodrębnionej księgowości w projekcie europejskim
Współpraca z podwykonawcami w projekcie europejskim – wybór podwykonawców (Ustawa PZP, zasada konkurencyjności, zasada efektywnego zarządzania finansami); umowy z podwykonawcami – na co należy uważać, jakie zapisy zawrzeć
Ryzyko w projekcie europejskim -  odpowiedzialność i kary
Zarządzanie przepływami finansowymi w firmie w trakcie realizacji projektu
Studium przypadku – budowa modelu finansowego przykładowego projektu inwestycyjnego

Moduł 4 – Ocena efektywności projektu, audyt i kontrola – 5 dni szkoleniowych
Monitoring i ewaluacja w projekcie europejskim – dobór narzędzi i definiowanie mierników
Wskaźniki efektywności projektu europejskiego
Wskaźniki efektywności projektu a wniosek o dofinansowanie
Jak przygotować się do kontroli projektu
Jak przygotować się do audytu projektu
Metodologia audytu
Ryzyka w audycie
Controling w projektach – powiązanie działalności firmy z projektem współfinansowanym
Zasady i procedury kontroli
Praktycznie umiejętności w sporządzaniu sprawozdań finansowych
Interpretacja sprawozdań finansowych
Ocena efektywności finansowej i ekonomicznej inwestycji
Analiza wrażliwości i ryzyka – studium przypadku

Moduł 5 – Zarządzanie zespołem projektowym  i partnerstwo – 2 dni szkoleniowe
Definiowanie obowiązków członków zespołu projektowego  w projekcie europejskim – zakres obowiązków i umowa
Współpraca zespołu projektowego z otoczeniem w organizacji, w której realizowany jest projekt – najczęściej popełniane błędy i zagrożenia
Rola kierownika projektu
Planowanie i kontrola wyników w zarządzaniu zespołem realizującym projekt europejski
Realizacja projektu partnerskiego – kiedy opłaca się partnerstwo
Współpraca partnerska i umowa partnerska
Zarządzanie partnerstwem w tym: finansami, obieg dokumentów i zarządzanie komunikacją