zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Bezpłatna konsultacje dla NGO

Data dodania: 8 marca 2011
Cofnij

Szanowni Państwo
Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych

Artbale Stowarzyszenie REKIS w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich działań punktu „NOWY POCZĄTEK” uprzejmie informuje, że Minister Pracy i Polityki Społecznej jako Krajowy Organ Koordynujący dla Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 Propagującego Aktywność Obywatelską zaprasza:
•organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;
•osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy;
•stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
•spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (w zakresie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych);
•spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczeniu całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w następujących obszarach:

1. Zaplanowanie oraz wdrożenie kampanii komunikacyjnej w nurcie social media.
2. Zaplanowanie oraz wdrożenie kampanii komunikacyjnej w województwach.
3. Promowanie wolontariatu wśród osób starszych.
4. Wspieranie organizatorów wolontariatu.

Szczegółowe informacje na www.erw2011.gov.pl .

Artbale Stowarzyszenie REKIS we współpracy partnerskiej z Urzędem Miasta Legionowo
w ramach PO FIO działań punktu „NOWY POCZĄTEK” udziela bezpłatnie, po uprzednim umówieniu się telefonicznym nr tel. 608 411 178 w godzinach 10:00-16:00
• konsultacji,
• doradztwa,
• wyjaśnień związanych ze składaniem ofert.

Konsultacje prowadzą eksperci, uczestnicy szkoleń prowadzonych przez MPiPS oraz Centrum Doradczego Eurodotacje.

Z wyrazami szacunku
V-ce Prezes Artbale
dr Bożena W. Jakubczak