zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Plan budynku dworca

„Szwajcarski” dworzec po konsultacjach

Data dodania: 17 listopada 2011

Wyższy standard obsługi podróżnych, dodatkowe miejsca parkingowe oraz odciążenie głównych tras w mieście to korzyści jakie wynikną z budowy Centrum Komunikacyjnego. 34–milionowy projekt zakładający budowę dworca, parkingów oraz obwodnicy wewnętrznej miasta został przedstawiony wczoraj (16.11.2011 r.) podczas spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, którego celem było zabranie opinii na temat projektu oraz ewentualnych uwag.

Cofnij

Spotkanie konsultacyjne
Na sali, prócz licznie zgromadzonych legionowian znaleźli się również wójtowie gmin ościennych, władz powiatu, Policji, Straży Pożarnej, przedstawiciele Rady Miasta Legionowa, kolei i ZTM. Tak duża frekwencja mogła świadczyć tylko o jednym – wadze tego projektu dla rozwoju naszego miasta i regionu.

Generalne założenia Centrum Komunikacyjnego spotkały się z dużym poparciem zgromadzonych osób. Wiele osób wyrażało swoją aprobatę dla budowy dworca oraz obwodnicy wewnętrznej miasta. I jak potrzeba budowy parkingu w systemie Park &Ride też nie budziła wątpliwości, tak w kwestii jego lokalizacji obawę wyrazili szczególnie ci, którzy budynek ten będą mieć nieopodal swoich bloków. Padały wnioski o zapewnienie dodatkowej zieleni, budowie ekranu dźwiękochłonnych czy też zmniejszenie gabarytów budynku. Prezydent zobowiązał się, że podczas projektowania zostaną podjęte wszystkim możliwe rozwiązania celem zmniejszenia uciążliwości tego budynku.

Podjęto również temat dodatkowych funkcji jakie ma w przyszłości pełnić budynek dworca. Zastępca Prezydenta Lucjan Chrzanowski wspomniał, że rozważana jest możliwość otwarcia tam filii Muzeum Kolejnictwa, kawiarenki internetowej, natomiast Radna Małgorzata Luzak opowiedziała się za siedzibą biblioteki. Ta kwestia będzie rozważana w terminie późniejszym.

O projekcie
Miasto już od kilku lat (marzec 2009 r.) stara się o dofinansowanie ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (SPPW) tego, jakże potrzebnego dla miasta, projektu. Obecnie Szwajcarzy finansują już przygotowanie dokumentacji technicznej, a jeżeli projekt zostanie pozytywnie zaopiniowany i zostaną przyznane środki na jego realizację zakłada się, że może to być aż 85% wartości projektu.
Na obecnym etapie założenia projektu wyglądają następująco.

  • Dworzec:

Projekt zakłada budowę dworca trójkondygnacyjnego (1193 m2), o wysokości w najwyższym punkcie około 15 m. Na parterze przewiduje się wykorzystanie powierzchni pod działalność usługową i komercyjną, a także wydzielenie części na halę główną, gdzie usytuowane będą kasy biletowe i poczekalnia.

Przy dworcu ma powstać również parking naziemny oraz pętla autobusowa.

  • Obwodnica wewnętrzna miasta (Polna - Piaskowa)

Planowana jest budowa drogi jednojezdniowej o szerokości jezdni 6 m i długości 1,9 km. Wybudowany może zostać również jednostronny chodnik o szerokości 2 m, zatoki autobusowe, zjazdy indywidualne oraz odwodnienie.

  • Budynek garaży wielopoziomowego:

Wykonanie budynku planowane jest w technologii parkingu otwartego. Jego powierzchnia to około 10509 m2, a liczba miejsc przekroczy tysiąc. W obiekcie zaplanowano trzy wjazdy, osiem zamkniętych klatek schodowych z windami. Elewacja budynku zostanie otynkowana, a do osłony przestrzeni niezabudowanych użyta zostanie specjalna siatka elewacyjna.

Widok na projektowany dworzec z ul. PiłsudskiegoProjekt  Dworca