zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Wypowiedz się na temat NGO

Data dodania: 25 lipca 2012

Trwają konsultacje Programu współpracy Gminy Legionowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Każdy mieszkaniec ma prawo wypowiedzieć się na temat programu za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej miasta. Czekamy na sugerowane zmiany.
 

Cofnij

Gmina Legionowo od lat współpracuje z działającymi w mieście organizacjami pozarządowymi, tzw. sferą NGO. Miasto powierza organizacjom wykonanie zadania publicznego lub wspiera jego wykonanie wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji. Zlecanie realizacji zadań publicznych następuje w trybie konkursu ofert.

- W 2013 roku realizować będziemy szereg zadań publicznych we współpracy z organizacjami – mówi Ewa Sobierajska, Główny Specjalista ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - Będą to zadania w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Od 9 lipca do 18 września czekamy na sugestie dotyczące programu współpracy. Konsultacje zakończy otwarte spotkanie Prezydenta z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, które odbędzie się 18 września 2012 r. o godzinie 18.00 w sali widowiskowej Urzędu Miasta Legionowo

Zebrane propozycje zostaną przeanalizowane przez zespół roboczy. przyjęcie programu poprzedzone zostanie zebraniem opinii Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Komisji Rady Miasta Legionowo.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w linku http://www.legionowo.pl/pl/strefa-mieszkanca/Konsultacje