zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Projekt  Dworca

O krok bliżej do dworca

Data dodania: 9 października 2012

Legionowo podpisało umowę na nadzór inwestorski budowy Centrum Komunikacyjnego. Do przetargu przystąpiło pięciu chętnych, po przeanalizowaniu wszystkich ofert nadzór inwestorski powierzono warszawskiemu przedsiębiorstwu BUD-INVENT Sp. z o.o.

Cofnij

Obowiązkami BUD-INVENT jest wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu „Centrum Komunikacyjne w Legionowie”. Nadzorem zostały objęte: budowa budynku dworca przy ul. Tadeusza Kościuszki, budowa garażu wielopoziomowego przy ul. Zegrzyńskiej, budowa połączenia drogowego ul. Polnej z ul. Piaskową oraz rozbudowa istniejącego przejścia podziemnego.

- "Przedmiotem podpisanej w pierwszy poniedziałek października umowy jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane dla inspektora nadzoru oraz zarządzanie całością zadań zmierzających do realizacji projektu „Centrum Komunikacyjne w Legionowie” - mówi prezydent Roman Smogorzewski - "Obowiązkami Nadzoru Inwestorskiego są wszelkie działania mające na celu dążenie do wykonania projektu, min. pełnienie nadzoru budowlanego, koordynowanie prac wykonawców, usługi techniczne i doradcze, nadzór nad prawidłową realizacją umów – wykonywanie wszystkich czynności niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego prowadzenia i zakończenia realizacji projektu".

Umowa będzie obowiązywała strony do 30 września 2014 roku, BUD-INVENT Sp. z o.o. jest zobowiązany do wykonywania przedmiotu umowy do czasu definitywnego zakończenia realizacji projektu. Wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego wyniesie 542 000 zł brutto (w 2012 r. – mniej niż 50 000 zł).