zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Oszczędny budżet na 2013 rok

Data dodania: 2 stycznia 2013

W 2013 roku dochody i przychody miasta wzrosną o 14,5 mln, aż 56 mln zł przeznaczonych zostanie na edukację, a co piąta złotówka na inwestycje.

Cofnij

Finanse Legionowa w 2013 roku zamkną się w kwocie 177,7 mln zł, czyli o 14,5 mln więcej niż w roku bieżącym. Nadwyżka budżetu w wysokości 8,2 mln zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniejszych zobowiązań. Najważniejszy ze wskaźników – czyli wskaźnik zadłużenia, znajdzie się na bezpiecznym poziomie 42,7 %, daleko od 60%, dopuszczonego zapisami ustawy o finansach publicznych limitu.  „To dobry budżet na trudne czasy. Nie jest idealny, bo chciałoby się więcej inwestować, ale na pewno optymalny. Mądry i bezpieczny”- takimi słowami Prezydent Miasta Roman Smogorzewski zwrócił się do radnych przed głosowaniem. Stosunkiem głosów 18 do 3 budżet został uchwalony.

Kontynuacja dużych projektów

37,5 mln zł zł miasto przeznaczy na inwestycje. Największą z nich jest oczywiście budowa Centrum Komunikacyjnego, która wymaga początkowego wkładu własnego gminy. Zwrot zainwestowanych środków nastąpi po około 6 miesiącach. Realizowane będą także inne duże projekty - trzeci budynek socjalny na os. Kozłówka (1 mln zł),  przebudowa skrzyżowania Sobieskiego/Parkowa (3 mln zł) oraz modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych. Budowa tanich, dostępnych dla legionowian mieszkań jest także ważnym elementem budżetu na 2013 r. Na drugi budynek mieszkalny na os. Młodych, w którym znajdzie się 40 przeznaczonych na sprzedaż mieszkań, miasto wyda ponad 5,6 mln zł.  PWK kontynuować będzie zadanie kanalizacji Bukowca i Grudzi, a  PEC planuje rozpoczęcie budowy układu kogeneracyjnego.


Planując przyszłoroczny budżet wzięto pod uwagę środki unijne z kolejnej perspektywy finansowej 2014 – 2020. Władze mają nadzieję, że unijne dotacje poprawią stan legionowskich ulic, które potrzebują gruntownego remontu – „na tę inwestycję będziemy potrzebowali pieniędzy z zewnątrz, mam nadzieję, że w ramach większego projektu uda się je pozyskać w 2014 roku”.

Oświata i wychowanie oraz transport

Edukacja i wychowanie są priorytetowym zadaniem gminy, czego dowodem są pieniądze przeznaczone na prowadzenie, rozwój i podnoszenie standardów legionowskiego szkolnictwa. Posiadanie dwóch certyfikatów „Lidera Edukacji” zobowiązuje - na oświatę i wychowanie w przyszłym roku miasto przeznaczy 56 mln zł. Od lat prowadzone są działania zmierzające ku coraz lepszemu skomunikowaniu z Warszawą. Także w 2013 roku transport jest niezwykle ważnym zadaniem – miasto pozostanie jedną z dwóch podwarszawskich gmin, które przeznaczają na dofinansowanie lokalnego transportu najwyższe kwoty,w przyszłym roku będzie to 5 mln zł (dla porównania w 2009 r. na ten cel przeznaczono 2,2 mln zł).

Pozytywna opinia radnych

Największe kluby pozytywnie oceniły przyszłoroczny budżet, podkreślając, że jest „odrobinę zachowawczy, co w obecnych trudnych, niepewnych realiach gospodarczych i politycznych jego zaletą, a nie wadą”, oraz, że jest „zrównoważony, skrojony na miarę możliwości, zapewniający stabilny rozwój”.

Budżet Gminy Legionowo zyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.


Uchwała Nr XXVII/352/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2013 r.