zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na zdjęciu: Polskie banknoty i bilon rozłożone na stole

Budżet 2016

Data dodania: 5 stycznia 2016

W 2016 roku budżet Legionowa wyniesie blisko 192 mln zł. Na wydatki majątkowe przeznaczono prawie 30 mln, nadwyżkę w wysokości 11 mln zł przeznaczy się na spłatę wcześniejszych zobowiązań. Podczas ostatniej sesji (29.12) miejscy radni przyjęli uchwałę budżetową stosunkiem głosów 19 za i 2 przeciw.

Cofnij

W 2016 roku aż 62,8 mln złotych gmina przeznaczy na oświatę i wychowanie. 18,5 mln na pomoc społeczną, a 14,5 mln zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Największą realizowaną w tym roku inwestycją będzie kontynuacja budowy Centrum Komunikacyjnego, dofinansowana w 85% ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Na ten cel zarezerwowano blisko 12,5 mln zł. Na budowę budynku wielorodzinnego z częścią usługową, w której znajdzie się m.in. przedszkole i przychodnia na os. Piaski zaplanowano 9,8 mln zł. Środki na rozbudowę przejścia podziemnego na stacji PKP Legionowo Przystanek – budowę pochylni w kierunku ul. Gdańskiej i ul. Kolejowej to 600 tys zł, na dokończenie czwartego budynku socjalnego przy ul. POW - 700 tys zł. Blisko 3 mln zł zaplanowano na inwestycje drogowe, m.in. na projekt i rozbudowę parkingu przy ul. Kolejowej, budowę chodnika i przejść przez ul. Kolejową w okolicy tunelu, projekt i przebudowę ulic, budowę chodnika w ul. Chrobrego i Strużańskiej. Na projekt i budowę infrastruktury dróg rowerowych oraz parkingów przeznaczono 900 tys zł. 1,7 mln zł przeznaczono na projekt i rozpoczęcie budowy drugiej miejskiej pływalni – tym razem na os. Piaski.

- W przyszłym roku planujemy kolejne inwestycje, które będziemy realizować wspólnie ze Starostwem Powiatowym – zarezerwowaliśmy 400 tys zł na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej oraz 750 tys zł na kolejną w mieście „schetynówkę” - przebudowę ulicy Sowińskiego i fragmentu Piłsudskiego – mówi Marek Pawlak, zastępca prezydenta miasta.

Blisko 6,5 mln zł będzie kosztowało dofinansowanie komunikacji ZTM, KM i SKM, na Taryfę Warszawa Plus przeznaczono 400 tys zł. 500 tys zł zarezerwowano na Inicjatywy Lokalne, ale jak zaznaczył prezydent Roman Smogorzewski – jeżeli zajdzie taka potrzeba, kwota ta zostanie zwiększona, aby zrealizować każdą inicjatywę zgłoszoną przez mieszkańców i realizowaną przy ich zaangażowaniu.

Budżet miasta na 2016 rok dostępny jest w linku