zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Przemówienie Prezydent Romana Smogorzewskiego podczas konferencji

O transporcie metropolitalnym w Centrum Komunikacyjnym

Data dodania: 17 marca 2017

Wspólny transport oraz perspektywy jego rozwoju to tylko niektóre z tematów konferencji, która odbyła się w środę (15.03) w Centrum Komunikacyjnym.

Cofnij

W spotkaniu udział wzięli m.in. Poseł na Sejm RP – Jan Grabiec, Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – dr Guido Beltrani, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Pomocowych – Małgorzata Zalewska, Przedstawiciel Zarządu Transportu Miejskiego. Omawiano nie tylko cele i rezultaty legionowskiego Centrum Komunikacyjnego, ale także doświadczenia i plany zarządzania jego infrastrukturą a także rolę jaką pełni jako węzeł zrównoważonego systemu transportowego.

Poseł Jan Grabiec przedstawił założenia ustawy metropolitalnej, uchwalonej przez Sejm RP w 2015 roku, która nigdy nie została wcielona w życie pomimo podpisu Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Dużo uwagi poświęcono tematyce wspólnego transportu i skutecznej jego integracji. Starosta Robert Wróbel omówił inwestycje komunikacyjne na terenie powiatu, przedstawiciele ZTM, PKP PLK, WKD i KM opowiedzieli o perspektywach rozwoju transportu zbiorowego na terenie aglomeracji.

Konferencja zamykała projekt „Centrum Komunikacyjne w Legionowie - Rozwój i integracja transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Warszawy na przykładzie projektu „Centrum Komunikacyjne w Legionowie” wdrażany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy - Priorytet II Środowisko i infrastruktura, obszar tematyczny "Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska", Cel 3: "Poprawa zarządzania, bezpieczeństwa wydajności i niezawodności lokalnych/regionalnych publicznych systemów transportowych".
 

Przemówienie Prezydent Romana Smogorzewskiego podczas konferencjiPrzemówienie Jana Grabca podczas konferencjiUczestnicy konferencjiUczestnicy konferencjiUczestnicy konferencji