zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Flaga i godło polski

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

Data dodania: 27 maja 2021

OGŁOSZENIE
Urząd Miasta Legionowo    
przystąpił do realizacji Programu pn:
„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2021,
który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego - państwowego funduszu celowego

wartość dofinansowania – 249 000 zł
całkowita wartość zadania – 249 000 zł

Cofnij

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 W czym pomoże asystent:

 • w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce,
 • w zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • w korzystaniu z dóbr kultury,
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego, w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:

 • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym czyli np. doświadczenie zawodowe lub udzielanie wsparcia w formie wolontariatu,
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o Programie  "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2021 znajdziesz na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2022