zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Grafika z napisem - Komunikat

Bezpłatna pomoc dla mieszkańców Legionowa

Data dodania: 16 marca 2023
Cofnij
 1. Realizator: Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

  Termin realizacji: od dnia 16.01.2023 r. do dnia 31.12.2025 r.

  Zakres pomocy:

  1. udzielanie porad i pomocy psychoterapeutycznej z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w ramach których udzielane są konsultacje dotyczące profilaktyki uzależnień i współuzależnienia, a także prowadzone będą działania informacyjne, edukacyjne oraz motywujące klientów do wprowadzenia konstruktywnych zmian (ukierunkowanie do zmian, podjęcie leczenia, udział w mityngach AA, itp.)
  2. zapewnienie klientom punktu wsparcia terapeutycznego w formie spotkań indywidualnych a członkom rodzin osób uzależnionych także w formie spotkań grupowych,
  3. udzielanie poradnictwa prawnego, obejmującego porady i konsultacje o treści obowiązujących przepisów z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa karnego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych w sferze społecznej,
  4. udzielanie porad i pomocy psychologicznej, w tym porad i konsultacji psychologicznych ukierunkowanych na zapewnienie pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych, poradnictwo psychologiczne skierowane do osób dorosłych oraz dzieci.

  Miejsce udzielania konsultacji: Punkt Konsultacyjny w Legionowie przy ul. Sowińskiego 37 (budynek PEC).

  Sposób zapisu: telefonicznie pod numerem +48 786 813 721 (wyłącznie w godzinach dyżurów)

  Terminy udzielania konsultacji:

  • Specjalista terapii uzależnień: poniedziałek 13:00-17:00, środa 8:00-16:00;
  • Psycholog (dorośli, dzieci i młodzież) wtorek: 15:00-19:00, środa 16:30-20:30, piątek 8:15-12:15;
  • Prawnik 17:00-21:00; wtorek 19:00-21:00.
    
 2. Realizator: Fundacja Pasja Życia im. s. Józefy Menendez, ul. Strużańska 2B, 05-120 Legionowo,

  Termin realizacji: od dnia 22.01.2023 r. do dnia 31.12.2025 r.

  Zakres pomocy: Punkt konsultacyjny oferuje bezpłatną pomoc dla mieszkańców Legionowa: osób dorosłych, rodzin z dziećmi, młodzieży od 12 roku życia.

  W punkcie konsultacyjnym podejmowane działania skierowane są do rozwiązywania problemów mieszkańców gminy Legionowo w następujących obszarach:

  1. przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym i patologiom społecznym
  2. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
  3. ograniczenie stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP.

  W punkcie udzielana jest pomoc w zakresie:

  1. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
  2. prowadzenie rozmów w sprawach związanych z nadużywaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych;
  3. prowadzenie rozmów motywujących do podjęcia leczenia;
  4. poradnictwo i konsultacje dla osób doznających przemocy w rodzinie i świadków przemocy domowej oraz stosujących przemoc domową;
  5. rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia oraz informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy (ewentualne utworzenie grupy wsparcia przy punkcie konsultacyjnym dla tych osób);
  6. indywidualna pomoc psychologa, psychiatry lub psychoterapeuty dla osób uzależnionych i współuzależnionych;
  7. indywidualna pomoc psychologa, psychiatry lub psychoterapeuty dla dzieci i młodzieży;
  8. upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych;
  9. udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym;
  10. współpraca z innymi podmiotami zajmującymi się na terenie gminy rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

  Miejsce udzielania konsultacji: Punkt Konsultacyjny ul. Strużańska 2B, 05-120 Legionowo

  Sposób zapisu: telefonicznie pod numerem telefonu: +48 509 432 492.

 3. Realizator: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Kantego w Legionowie, ul. ks. J. Schabowskiego 2,

  Termin realizacji: od dnia 16.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

  Miejsce udzielania konsultacji: Punkt konsultacyjny znajduje się w Domu Parafialnym św. Józefa przy ul. Schabowskiego 2 w Legionowie (wejście od ul. Kordeckiego – wejście D)

  Zakres pomocy:

  • konsultacje specjalisty terapii uzależnień,
  • konsultacje dyplomowanego psychoterapeuty,
  • konsultacje psychologa

  Sposób zapisu: Obowiązują zapisy poprzez kontakt tel./sms z koordynatorem od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00 tel. +48 508 777 563.

 4. Realizator: Fundacja Psyche – Strefa Pozytywnych Myśli, ul. Mała 11, 05-123 Chotomów

  Termin realizacji: od dnia 16.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

  Zakres pomocy:

  • Prowadzenie konsultacji psychologicznych/ psychoterapeutycznych
  • Prowadzenie konsultacji psychiatrycznych dla dzieci w wieku 1-15 lat
  • Prowadzenie konsultacji psychiatrycznych dla dzieci w wieku 16-17 lat
  • Prowadzenie konsultacji psychiatrycznych dla dorosłych i seniorów

  Termin udzielania konsultacji: Konsultacje realizowane są stacjonarnie i/lub on-line 6 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-21:00 oraz w soboty 9:00-16:00

  Miejsce udzielania konsultacji: Psychoklinika Poradnia Zdrowia Psychicznego w Chotomowie przy ul. Tęczowej 5A.

  Sposób zapisu: telefonicznie pod numerem telefonu: +48 512 895 218