zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Bronisława Mazur - rok 1944

Bronisława Mazur - (1926 - 2018) tytuł nadano 25.06.2003 r.

Data dodania: 21 grudnia 2016

Bronisława Mazur, z domu Romanowska, urodziła się w 1926 roku w Śniadowie koło Łomży. W 1930 r. zamieszkała wraz ze swoimi rodzicami w Legionowie. Tuż przed wybuchem II wojny światowej w 1939 roku ukończyła Publiczną Szkołę Powszechną nr l i zdała do Państwowego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Warszawie.

Cofnij

W czasie najazdu hitlerowskiego w 1939 roku Bronisława Mazur służyła w Pogotowiu Harcerskim. Razem z siostrami uczyła się na kompletach w Tajnym Gimnazjum i Liceum kierowanym przez prof. Jerzego Siwińskiego. Pod pseudonimem "Sosna" pełniła funkcję zastępowej w konspiracyjnych Szarych Szeregach. Była współzałożycielką drużyny Szarych Szeregów "Las". Brała udział w walkach powstańczych w Legionowie - służyła w punkcie sanitarnym i szpitalu powstańczym.

Po wojnie ukończyła studia wyższe w zakresie filologii polskiej w Warszawie. Przez 35 lat pracowała w Szkole Podstawowej nr 3, wychowując wiele pokoleń legionowian. Po przejściu na emeryturę nadal działa aktywnie w organizacjach kombatanckich: w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz w Stowarzyszeniu Szarych Szeregów. Jest inicjatorem powstania Fundacji im. Wandy Tomczyńskiej w Legionowie. Ofiarnie działa na rzecz najbiedniejszych dzieci mieszkających na terenie powiatu legionowskiego.

Za służbę w konspiracji została awansowana do stopnia porucznika oraz odznaczona Warszawskim Krzyżem Powstańczym i Krzyżem Armii Krajowej. Posiada Medal Za Udział w Wojnie Obronnej 1939, Złoty Krzyż Zasługi i Srebrny Krzyż Zasługi dla ZHP.

W 2003 roku, w dowód uznania za wieloletnią pracę na rzecz naszego miasta, Rada Miejska nadała Bronisławie Mazur godność Honorowego Obywatela Miasta Legionowa.

Na podstawie dokumentacji Rady Miejskiej i wywiadu Roberta Nowińskiego.

Bronisława Mazur - rok 2004Uchwała w sprawie nadania Bronisławie Mazur tytułu Honorowego Obywatela Miasta LegionowaUchwała w sprawie nadania Bronisławie Mazur tytułu Honorowego Obywatela Miasta Legionowa