zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Budowa parkingów typu "Parkuj i Jedź" w Legionowie

Data dodania: 20 września 2017
Podpisanie umowy w dniu 19.07.2017r.
Cofnij

Tytuł: Budowa parkingów typu "Parkuj i Jedź" w Legionowie

Stan: Podpisanie umowy w dniu 19.07.2017r.

Wartość robót wynikająca z umowy wynosi: 1.909.319,22 zł brutto

(słownie: jeden milion dziewięćset dziewięć tysięcy trzysta dziewiętnaście złoty i 22/100)

Firma: ROBOTY ZIEMNE – BUDOWLANE Janusz Mróz z siedzibą w Legionowie przy ul. Jana III Sobieskiego 41/30

Data rozpoczęcia: 4 sierpień 2017r.

Data zakończenia: październik 2017r.

Parking nr 1: Budowa parkingu na 28 stanowisk postojowych z miejscami postojowymi dla rowerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 1/98 obr. 63 przy ul. Piaskowej;

Parking nr 2: Budowa parkingu na 192 stanowiska postojowe z miejscami postojowymi dla rowerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid . 1/855 obr. 63 przy ul. Szwajcarskiej.