zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Kilka osób podczas wykładu

Diagnoza potrzeb i potencjału kulturowego mieszkańców Legionowa – ogłoszenie raportu

Data dodania: 4 listopada 2022

W ramach projektu „Biblioteka – dom inicjatyw”, dofinansowanego z programu BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, od lipca do września tego roku wraz z Kolektywem Badawczym prowadziliśmy diagnozę potrzeb i potencjału kulturowego mieszkańców w wieku od 25 do 44 lat. Jej wyniki zostały ogłoszone podczas oficjalnego spotkania w Poczytalni 24 października.

Cofnij

Powstały raport opisuje oczekiwania wobec biblioteki i jej oferty. Prowadzone badania obejmowały więcej aspektów niż tylko potrzeby kulturalne osób, które wzięły w nim udział i rolę biblioteki w ich zaspokajaniu. Poruszone zostały również inne kwestie, m. in. kiedy mieszkańcy dysponują wolnym czasem i jak go spędzają, w jakich wydarzeniach chętnie biorą udział, czego brakuje im w naszym mieście i jak je postrzegają oraz czy pandemia wpłynęła na ich życie i potrzeby. Z tego powodu badanie może być przydatne nie tylko miejskiej bibliotece, lecz także innym instytucjom kultury, organizacjom pozarządowym czy przedsiębiorcom, chcącym sprofilować swoje działania skierowane do osób w wieku od 25 do 44 lat. Zarówno prowadzone w czasie diagnozy ankiety, jak i wywiady, pozwalały wypowiedzieć się także na temat rodzaju działań, jakie są potrzebne mieszkańcom, znanych im lokalnych artystów, którzy powinni być promowani w naszym mieście czy literatury, jaka ich interesuje.

Podczas spotkania ogłoszony został konkurs dla wszystkich chętnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych, które chciałyby zorganizować wydarzenie wypełniające lukę w ofercie kulturalnej dla mieszkańców miasta. Na realizację inicjatyw odpowiadających oczekiwaniom legionowian, wyrażonym podczas badania, przeznaczone zostanie 30 000 złotych. W listopadzie ogłoszona zostanie propozycja regulaminu konkursu, który będzie konsultowany do końca tego roku. Pierwszy kwartał przyszłego roku przeznaczony zostanie na nabór wniosków i wyłonienie zwycięzców, a realizacja projektów przewidziana jest na drugi i trzeci kwartał 2023 roku.

Spotkanie było tłumaczone na Polski Język Migowy.

źródło: Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.