zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Grupa uczniów w klasie

Edukacja europejska

Data dodania: 4 marca 2022
Zapraszamy do korzystania z materiałów przygotowanych w ramach programu edukacji europejskiej realizowanego przez „Europejską Warszawę”- projekt Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
Cofnij

Lekcje modelowe organizowane będą w dniach 22 i 30 marca w godz. 15:00-16:30 w formie szkolenia online na platformie Microsoft Teams.

Celem lekcji jest zaprezentowanie materiałów edukacyjnych dot. tematyki europejskiej: prezentacji, konspektu, gier, quizów oraz wskazanie bezpłatnych i legalnych źródeł, z których można czerpać inspiracje do przygotowywania własnych zasobów. Komplet materiałów edukacyjnych zostanie przekazany nauczycielom po zorganizowanym spotkaniu, celem wykorzystania ich podczas organizacji lekcji europejskich w swoich szkołach.

Na modelowe lekcje europejskie mogą zgłaszać się nauczyciele klas 1-3 szkół podstawowych na adres europa@um.warszawa.pl.

Dołącz do wydarzenia na FB.

Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Pani Lidia Janicka, Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (BFE), tel. +48 22 443 02 26, e-mail: ljanicka@um.warszawa.pl.