zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Osoby na zdjęciu: - Pani Elżbieta Bogucką - Zastępcę Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej ds. Aktywizacji i Integracji Społecznej,  - Pan Łukasza Wodowski pełniącego obowiązki Kierownika Wydziału ds. wdrażania programów społecznych i - Pani Danuta Książek- Starszy inspektor Wydziału ds. wdrażania programów społecznych, - Prezydenta Miasta Legionowo, Pana Romana Smogorzewskiego, - Sekretarz Miasta , Pani Danutę Szczepanik, - Ewa Milner-Kochańska Naczelnik Wydziału Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych - Radny w Radzie Miasta Legionowo Pan Tadeusza Szulca, autor książki „Legionowo przystanek dawniej i dziś”- członka Rady Seniorów - Prezesa Zarządu Koła Powiatowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Legionowie, Pan Cezariusz Kalinowski wraz z małżonką Barbarą Kalinowską - Przewodniczący Zarządu Rejonowego, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Legionowie, Pan Ryszarda Winnickiego , - Prezes Zarządu Fundacji PSYCHE-STREFA Pani Barbara Wesołowska-Budka, Poradnia Zdrowia Psychicznego Educatio.

Funkcjonowanie Rad Seniorów na Mazowszu - przykład legionowski

Data dodania: 28 sierpnia 2017

Zmiany demograficzne związane z coraz większą liczbą osób w wieku starszym i wydłużeniem się życia Polaków sta­wiają przed samorządami lokalnymi wiele wyzwań, w tym zapewnienie opieki osobom tracącym samodzielność. Samo­rząd Województwa Mazowieckiego oraz podległe mu samorządy w kolejnych latach będą kontynuowały swoją rolę koordynacyjną i informacyjną w polityce senioralnej Mazowsza.

Cofnij

Podczas konferencji zorganizowanej w legionowskim ratuszu Miejska Rada Seniorów w Legionowie dzieliła się dobrymi praktykami jakie zostały wdrożone wśród naszych seniorów. Na spotkaniu przedstawiciele Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej ds. Aktywizacji i Integracji Społecznej pochwalili działania tutejszej Rady Seniorów. Jednym z inicjatorów zorganizowania Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów jest dr. Roman Biskupski, który pełni funkcję Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie, jest również Prezesem Stowarzyszenia Nadzieja i Dyrektorem Legionowskiego Uniwersytetu III Wieku.

Podstawowym celem Porozumienia jest upowszechnienie demokratycznego wyłaniania Rad Seniorów, podniesienie ich rangi oraz wpływ na ustawodawstwo parlamentarne w sprawach osób starszych. Współpraca członków Porozumienia polega na systematycznych konsultacjach dotyczących proponowanych rozwiązań, wymianie doświadczeń w kreowaniu spójnej polityki senioralnej, aktywizowaniu seniorów do społecznej działalności i wspólnym zmienianiu wizerunku osób starszych, umożliwieniu seniorom składanie wniosków, propozycji zmian, ulepszeń, poprawy, tak, żeby ich głos dotarł do władz każdego szczebla.

Pani Elżbietę Bogucka - Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej ds. Aktywizacji i Integracji Społecznej zaproponowała aby Legionowo było przykładem dobrych praktyk senioralnych na Mazowszu. Już 03 października 2017 r. zostanie zorganizowana konferencja, podczas której nastąpi wymiana dobrych praktyk.

Podczas konferencji przyjęto także założenia do programu polityki senioralnej, którą Rady Seniorów zamierzają kreować w oparciu o nasze polskie doświadczenia oraz dobre europejskie i światowe wzory. W przyjętym przesłaniu konferencji podkreślono, iż „fundamentalnym założeniem programu jest przedstawienie podstaw do dokonania zmiany mentalności polskiego społeczeństwa, polegającej na przekonaniu wszystkich grup wiekowych i wszystkich środowisk, że seniorzy nie są ciężarem społecznym zwłaszcza dla młodego pokolenia. Dlatego nie tylko oczekują, ale i sami proponują tworzenie programu, w którym władze, liderzy samorządowi, usługodawcy, przedsiębiorcy i sami obywatele będą respektować podstawowe prawa do egzystencji i podejmowania decyzji wyboru stylu życia osób starszych”. Sporo uwagi poświęcono problemowi likwidacji barier i utrudnień w pracy Rad Seniorów w całym kraju. Uczestnicy spotkania byli za pełną integracją środowisk senioralnych, tak w skali regionalnej, jak i całej Polski, stojąc na stanowisku, że razem można zrobić więcej i skuteczniej.

/-/ Ewa Milner-Kochańska

koordynator Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie

Funkcjonowanie Rad Seniorów na Mazowszu - przykład legionowskiFunkcjonowanie Rad Seniorów na Mazowszu - przykład legionowski