zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na zdjęciu napis ogłoszenie

I posiedzenie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

Data dodania: 1 marca 2021

W dniu 15 lutego 2021 r. o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej ratusza odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

Cofnij

W spotkaniu wzięli udział:

 1. Kamil Stępkowski - pracownik Urzędu Miasta Legionowo;
 2. Michał Kobrzyński - pracownik Urzędu Miasta Legionowo;
 3. Mirosław Grabowski - Radny Rady Miasta Legionowo;
 4. Krystyna Reszka - Powiatowa Izba Gospodarcza;
 5. Wiesław Jakubczak - ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki

Na posiedzeniu nieobecni byli:

 1. Przemysław Mazur - pracownik Urzędu Miasta Legionowo;
 2. Sławomir Traczyk - Radny Rady Miasta Legionowo;

Po ustaleniu kworum odbyło się głosowanie w sprawie wyboru przewodniczącego Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego. Członek Zespołu radny Mirosław Grabowski zgłosił na to stanowisko Kamila Stępkowskiego, który nie zgłosił sprzeciwu, więcej zgłoszeń nie było. Został on jednogłośnie wybrany na przewodniczącego Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

W drugim głosowaniu Kamil Stępkowski zgłosił Mirosława Grabowskiego na funkcję zastępcy przewodniczącego. Jednogłośnie został on na to stanowisko wybrany.

Po ustaleniu przewodniczącego i jego zastępcy Zespół podjął się weryfikacji formalnej zgłoszonych projektów:

 1. Szkoła SuperBabci i SuperDziadka – jednogłośnie zweryfikowany pozytywnie pod względem formalnym
 2. Leśne psoty-naturalny plac zabaw z parkiem linowym – jednogłośnie zweryfikowany pozytywnie pod względem formalnym
 3. Na sportowo "pod chmurką" przy Leśnej – jednogłośnie zweryfikowany pozytywnie pod względem formalnym
 4. Leśny plac zabaw przy Przystanku – jednogłośnie zweryfikowany pozytywnie pod względem formalnym
 5. Plac Zabaw Parcela III – jednogłośnie zweryfikowany pozytywnie pod względem formalnym
 6. Legionowo czyta! – jednogłośnie zweryfikowany pozytywnie pod względem formalnym
 7. Młodzieżowa strefa aktywności na os. Młodych – jednogłośnie zweryfikowany pozytywnie pod względem formalnym
 8. Modernizacja oświetlenia na Al. 1 DZ Os. Piaski – jednogłośnie zweryfikowany pozytywnie pod względem formalnym
 9. Bezpieczne ścieżki rowerowe – jednogłośnie zweryfikowany pozytywnie pod względem formalnym
 10. Relaks na Bukowcu - Park przy ul. Wąskiej – jednogłośnie zweryfikowany pozytywnie pod względem formalnym
 11. Roztańczone Piaski – jednogłośnie zweryfikowany pozytywnie pod względem formalnym
 12. Remont boiska ogólnodostępnego z trawy sztucznej – jednogłośnie zweryfikowany pozytywnie pod względem formalnym
 13. Rewitalizacja osiedlowego boiska sport. "Kozłówka" – jednogłośnie zweryfikowany pozytywnie pod względem formalnym
 14. Kurs pierwszej pomocy dla młodzieży – jednogłośnie zweryfikowany pozytywnie pod względem formalnym
 15. Legionowska Szatnia Marzeń – jednogłośnie zweryfikowany pozytywnie pod względem formalnym

Po zakończeniu tej części obrad ustalono, że przewodniczący Zespołu przekaże karty analiz projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Legionowo w celu dokonania weryfikacji merytorycznej.

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Przewodniczący Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

Kamil Stępkowski