zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Grafika wyróżniająca z napisem - Ogłoszenie.

II posiedzenie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

Data dodania: 17 maja 2021

W dniu 30 kwietnia 2021 r. o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej ratusza odbyło się drugie posiedzenie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

Cofnij

W spotkaniu udział wzięli:

 1. Kamil Stępkowski - pracownik Urzędu Miasta Legionowo oraz przewodniczący Zespołu.
 2. Michał Kobrzyński - pracownik Urzędu Miasta Legionowo.
 3. Mirosław Grabowski - radny Rady Miasta Legionowo oraz zastępca przewodniczącego Zespołu.
 4. Sławomir Traczyk - radny Rady Miasta Legionowo.
 5. Wiesław Jakubczak - ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki.
 6. Przemysław Mazur - pracownik Urzędu Miasta Legionowo.

Na posiedzeniu nieobecni byli:

 1. Krystyna Reszka - Powiatowa Izba Gospodarcza.

W spotkaniu jako gość udział wzięła Sekretarz Miasta.

Po ustaleniu kworum rozpoczęte zostało posiedzenie Zespołu. Odbyło się ono zgodnie z przedstawionym planem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Losowanie kolejności projektów na wykazie.
 3. Weryfikacja wyników analizy.
 4. Sporządzenie wykazu projektów pozytywnie i negatywnie ocenionych.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

Po przywitaniu zgromadzonych rozpoczęło się losowanie kolejności projektów, które miały zostać zamieszczone na wykazie. W specjalnie przygotowanym pojemniku umieszczono kartki z zasłoniętymi nazwami projektów, które były pojedynczo wyciągane. Dzięki temu utworzona została kolejność projektów na wykazie:

 • Leśne psoty naturalny plac zabaw z parkiem linowym.
 • Na sportowo „pod chmurką” przy Leśnej.
 • Szkoła SuperBabci i SuperDziadka.
 • Relaks na Bukowcu Park przy ul. Wąskiej.
 • Legionowo czyta!
 • Kurs Pierwszej Pomocy dla Młodzieży.
 • Modernizacja oświetlenia na Al. 1 DZ Os. Piaski.
 • Leśny plac zabaw przy Przystanku.
 • Bezpieczne ścieżki rowerowe.
 • Legionowska szatnia marzeń.
 • Młodzieżowa strefa aktywności na os. Młodych.
 • Rewitalizacja osiedlowego boiska sport. „Kozłówka”.
 • Plac Zabaw Parcela III.
 • Remont boiska ogólnodostępnego z trawy sztucznej.
 • Roztańczone Piaski.

Po zakończeniu tej części posiedzenia rozpoczęło się omawianie weryfikacji formalnej połączone ze sporządzeniem wykazu Projektów pozytywnie i negatywnie ocenionych. Zespół po rozpatrzeniu każdego projektu głosował nad przyjęciem wyniku analizy. Wszystkie decyzje zostały podjęte jednogłośnie i jednomyślnie.

Na podstawie podjętych działań sporządzony został następujący wykaz: Wykaz projektów pozytywnie i negatywnie ocenionych w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo.

Informacje zamieszczone zgodnie ze schematem: nazwa projektu - koszt realizacji projektu po weryfikacji merytorycznej – wynik weryfikacji

 • Leśne psoty naturalny plac zabaw z parkiem linowym – 300 000 zł – Odrzucony ze względu na niezgodność z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Teren ten jest w nim oznaczony symbolem 4ZL, czyli zieleń leśna, obowiązują tu więc przepisy o lasach. W związku z tym nie ma możliwości zrealizowania inwestycji.
 • Na sportowo „pod chmurką” przy Leśnej – 625 000 zł – Odrzucony ze względu na koszt realizacji projektu, przekraczający kwotę przeznaczoną na jego realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz fakt, że wskazany teren objęty jest umową użyczenia na rzecz UKS Akademii Piłkarskiej. Jej przedmiotem jest wybudowanie na tym terenie boiska ze sztuczną murawą i prowadzenie na nim zajęć. Złożony do Budżetu Obywatelskiego projekt pokrywa się z już wcześniej podjętymi działaniami, które będą realizowane na tym terenie.
 • Szkoła SuperBabci i SuperDziadka – 61 500 zł – Przyjęty.
 • Relaks na Bukowcu Park przy ul. Wąskiej – 379 000 zł – Przyjęty.
 • Legionowo czyta! – 30 000 zł – Przyjęty.
 • Kurs Pierwszej Pomocy dla Młodzieży – 2 040 zł – Przyjęty.
 • Modernizacja oświetlenia na Al. 1 DZ Os. Piaski – 250 000 zł – Odrzucony ze względu na brak zgody właścicieli terenu (wspólnot mieszkaniowych) oraz brak umowy użyczenia terenu zgodnie z § 20 pkt 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo. Nie istnieje możliwość częściowego zrealizowania projektu.
 • Leśny plac zabaw przy Przystanku – 128 000 zł – Odrzucony ze względu na Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w którym teren realizacji projektu oznaczony jest jako C-11 ZPL1, czyli tereny zieleni parkowej. Z tego względu istnieje zakaz zabudowy kubaturowej oraz innych funkcji.
 • Bezpieczne ścieżki rowerowe – 12 000 zł – Przyjęty.
 • Legionowska szatnia marzeń – 21 500 zł – Przyjęty.
 • Młodzieżowa strefa aktywności na os. Młodych – 70 000 zł – Przyjęty.
 • Rewitalizacja osiedlowego boiska sport. „Kozłówka” – 74 000 zł – Przyjęty.
 • Plac Zabaw Parcela III – 301 000 zł – Przyjęty.
 • Remont boiska ogólnodostępnego z trawy sztucznej – 70 000 zł – Przyjęty.
 • Roztańczone Piaski – 17 500 zł – Przyjęty.

W części dotyczącej wolnych wniosków nic nie zostało zgłoszone. Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego
Kamil Stępkowski