zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Napis: Komunikat

Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych

Data dodania: 10 maja 2024
Poniżej przedstawiamy informację w sprawie planowanych pomiarów pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks!
Cofnij

Informujemy, że na stronie internetowej: www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!

Funkcjonowanie ww. strony jest wypełnieniem zobowiązania określonego w pkt. 14 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).