zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice recę wskazujące na puzzle

Kolejna edycja programu „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”

Data dodania: 16 marca 2023

Ubiegaj się o środki na realizację projektu, który pomoże Twojej organizacji zwiększyć wpływ na społeczności lokalne, jednocześnie wspierając włączenie migrantów, którzy dołączyli do społeczności w wyniku wojny w Ukrainie.

Cofnij

W tym roku firma UBS Business Solutions Poland sp. z o.o. przeznacza środki po 15 000 zł na projekty realizowane przez podmioty ekonomii społecznej, wspierające społeczności lokalne, w tym migrantów z Ukrainy.

Nabór wniosków: do 11 kwietnia br. do godz. 12:00 na adres e-mail: wespol@boris.org.pl

Uwaga! Jeden podmiot ekonomii społecznej może złożyć jeden wniosek na sfinansowanie przedsięwzięcia o wartości 15 000 zł. Projekt można zrealizować w ramach nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Wsparcie finansowe powinno przyczyniać się do osiągnięcia łącznie następujących rezultatów:

 1. wzmocnienie podmiotów ekonomii społecznej w realizacji działań statutowych
 2. włączenie migrantów z Ukrainy w działania lokalnej społeczności (min. 50% uczestników)
 3. przyczynienie się do osiągania w społeczności lokalnej min. 1 z Celów Zrównoważonego Rozwoju (The Sustainable Developement Goals):
  • dobra jakość edukacji,
  • wzrost gospodarczy i godna praca
  • mniej nierówności.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Podmioty ekonomii społecznej spełniające łącznie 2 kryteria:

 1. Są zarejestrowane i działają na terenie powiatów: grodziskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, grójeckiego, legionowskiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, żyrardowskiego, oraz m.st Warszawy.
 2. Prowadzą nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego (udokumentowaną odpowiednią uchwałą zarządu lub zapisem w statucie/akcie założycielskim), a działania, na które wnioskują o przyznanie wsparcia, mieszczą się w zakresie ich działalności pożytku publicznego.

Spotkania informacyjne: Zapraszamy na spotkania informacyjne on-line 14 i 21 marca o godzinie 15:00. Aby otrzymać link do spotkania, wyślij mail z tytułem „Zgłoszenie na spotkanie informacyjne wESpół” na adres wespol@boris.org.pl.

Ważne terminy:

 • nabór wniosków: do 11 kwietnia 2023 do godz. 12:00, za pomocą wypełnionego formularza zgłoszeniowego wysłanego na adres wespol@boris.org.pl
 • spotkania informacyjne: 14 i 21 marca, on-line godzina 15.00, zgłoszenia: wespol@boris.org.pl
 • realizacja przedsięwzięcia: od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2023
 • przekazanie do 15 września 2023 r. przez podmiot ekonomii społecznej sprawozdania merytorycznego z realizacji przedsięwzięcia

Szczegółowe zasady wnioskowania i przyznawania wsparcia finansowego znajdują się w Regulaminie udziału w programie “wESpół wspieramy ekonomię społeczną” 2023.

Dokumenty

Organizacje, które chciałyby przystąpić do programu, powinny zapoznać się  z poniższą dokumentacją:

Informacji udzielają: Stanisława Retmaniak (stanislawa.retmaniak@boris.org.pl), Agnieszka Iwaniak (agnieszka@boris.org.pl).

Źródło: lowes.boris.org.pl