zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Grupa Pań

Konkurs Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie

Data dodania: 9 marca 2022
Ruszyła czwarta edycja Konkursu „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie” organizowanego przez Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim. Na najlepsze Koła Gospodyń Wiejskich na Mazowszu czekają nagrody o łącznej wartości 40.000 zł. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 kwietnia br. Zwycięzcą ubiegłorocznego konkursu było KGW "Kałuszyńskie Smaki" z gminy Wieliszew.
Cofnij

Konkurs jest adresowany do Kół Gospodyń Wiejskich działających w województwie mazowieckim na podstawie obowiązujących przepisów prawa, których działalność jest udokumentowana w postaci kronik, sprawozdań lub relacji w mediach.

Do Konkursu może być zgłaszana działalność związana zakresem tematycznym z rozwojem obszarów wiejskich w województwie mazowieckim, a w szczególności z:

 1. wykorzystaniem środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich w tym promocji najlepszych praktyk w zakresie realizacji projektów realizowanych w ramach tych środków;
 2. wykorzystaniem innowacyjnych technologii mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich;
 3. turystyką na obszarach wiejskich;
 4. wykorzystaniem dóbr kultury w celu rozwoju obszarów wiejskich;
 5. rozwojem rolnictwa ekologicznego oraz podnoszeniem jakości żywności;
 6. organizacją spółdzielczości oraz grup producenckich na obszarach wiejskich;
 7. aktywizacją społeczności lokalnych.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r.:

 1. wypełnionego formularza zgłoszeniowego, według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu, zawierającego zgody na publikację danych zwycięzców na www.mazovia.pl oraz mazowieckie.ksow.pl i oświadczenie dotyczące danych osobowych;
 2. przynajmniej 2 rekomendacji (organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania, samorządów);
 3. trzech przepisów kulinarnych związanych z regionem udokumentowanych fotograficznie (fotografie w formie drukowanej oraz elektronicznej na dowolnym nośniku lub przez pocztę elektroniczną) wśród których znajdzie się minimum jeden przepis na kiszonkę wraz ze zgodą na ich publikację w formie książki kucharskiej.

Pula nagród w Konkursie wynosi  40 000 zł brutto!

 1. I stopień – nagroda finansowa do 10 000 zł;
 2. II stopień – nagroda finansowa do 8 000 zł;
 3. III stopień – nagroda finansowa do  6 000 zł.

Nagrody zostaną wypłacone w formie  przelewów finansowych na wskazane przez Koła Gospodyń Wiejskich udokumentowane konta.

Szczegóły: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich