zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na zdjęcia osoba pracująca na laptopie

Konsultacje programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Data dodania: 2 lipca 2021

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Cofnij

Punktem wyjścia do prac nad przyszłorocznym programem jest obowiązujący program współpracy. Zapraszamy mieszkańców i organizacje pozarządowe do udziału w opracowaniu strategicznego dokumentu regulującego współpracę legionowskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi.

W dniu 9 września 2021 r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Ratusza odbędzie się otwarte spotkanie Prezydenta Miasta Legionowa z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego, które poświęcone będzie omówieniu projektu programu na 2022 .

Propozycje do projektu programu współpracy należy zgłosić pisemnie na adres: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo lub elektronicznie na adres: ngo@um.legionowo.pl

Konsultacje społeczne prowadzone będą do 9 września 2021 roku. Po ich zakończeniu zostanie sporządzony raport. Do dnia 30 listopada 2021 r. Rada Miasta Legionowo powinna podjąć uchwałę w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie nr 172/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2022 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego