zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Ręce

Konsultacje społeczne Programu Współpracy na 2025 r.

Data dodania: 5 czerwca 2024

Prezydent Miasta Legionowo ogłasza konsultacje w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2025 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Cofnij

Organizacje pozarządowe to strategiczny partner w realizacji zadań publicznych i współtworzenia dokumentów programowych miasta. Dlatego jest dla nas szczególnie ważne, aby wspólnie zadecydować, w jakim kierunku chcemy zmierzać w ramach Programu Współpracy. Chcemy, aby przeprowadzone konsultacje stanowiły podstawy pod dokument, który przedstawiciele miasta i trzeciego sektora razem wypełnią treścią. Wypracujmy go wspólnie - zachęca do udziału w konsultacjach Bogdan Kiełbasiński prezydent miasta.  

Przedmiot konsultacji:

Program Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2025 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Cel konsultacji z organizacjami pozarządowymi:
Celem jest wypracowanie propozycji zapisów w ww. programie.

Termin konsultacji z organizacjami pozarządowymi:
Konsultacje odbywają się w dniach od 3 czerwca 2024 r. do 11 września 2024 r.

Formy konsultacji społecznych:

  1. przyjmowanie opinii i wniosków na piśmie, które należy przesłać w formie elektronicznej na adres: ngo@um.legionowo.pl;

  2. pisemnie na adres: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo za pośrednictwem formularza zgłaszania uwag (załącznik do Zarządzenia nr 133/2024 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 28.05.2024 r.)

  3. otwarte spotkanie Prezydenta Miasta z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a także z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego, które odbędzie się 11 września 2024 r. o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo.

Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Legionowo wyznaczona do przeprowadzenia konsultacji:
Wydział Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych, tel. 22 766 40 08.