zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Napis - Konsultacje Strategii na rzecz seniorów

Konsultacje Strategii na rzecz seniorów - informacja z wyników

Data dodania: 3 sierpnia 2022

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu "Strategii działań miasta Legionowo na rzecz seniorów 60+ na lata 2022-2026". Konsultacje społeczne prowadzone były w formie elektronicznej w terminie od 19.07.2022 r. do 29.07.2022 r.

Cofnij

W trakcie konsultacji terminowo wpłynęły dwa zgłoszenia w przedmiocie konsultacji.

 1. Wniosek/opinia nr 1
  Zgłaszający: Pan S. L. - Stowarzyszenie Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców
  Treść zgłoszenia: “Jesteśmy zadowoleni z faktu, że władze samorządowe wspierają seniorów na ile mogą i to w różnej formie.Do przesłanego projektu strategii senioralnej nie wnosimy uwag , bo uważamy ,że jest dobry”
  Stanowisko Prezydenta Miasta Legionowo: Bez uwag.
 2. Wniosek/opinia nr 1
  Zgłaszający: Pan Z.K. - osoba fizyczna.
  Treść zgłoszenia: “Rosnąca liczba mieszkańców naszego miasta w wieku poprodukcyjnym, przynależnych do pokolenia powojennego wyżu demograficznego sprawia, że konieczne jest coraz lepsze rozeznawanie problemów i potrzeb tej części społeczności legionowian.Przedstawiona Strategia działań miasta w tym zakresie wskazuje, że problemy legionowian 60+ są dobrze rozeznane, poszukiwane są wciąż nowe metody rozwiązań i zaspokajania potrzeb środowiska seniorów. Dostrzegane są potrzeby w zakresie przeciwdziałania poczuciu izolacji ludzi starszych, zwiększanie aktywniejszego udziału  tych osób w życiu społecznym i kulturalnym, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, polepszenie opieki zdrowotnej itp.
  Chciałbym zwrócić uwagę na rozszerzanie działań mających na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów indywidualnych.Są to często sprawy i potrzeby trudne do zaspokojenia. Warto jednak uczulić odnośne instytucje i środowiska w mieście do większej aktywności w tym zakresie. Działań i troski po temu nigdy dość.
  Warto zwrócić uwagę na na rozszerzanie i urozmaicanie, uatrakcyjnianie oferty kulturalnej dla seniorów, rozszerzanie informacji o tych inicjatywach. Trzeba rozszerzać i upowszechniać udział seniorów  w realizacji budżetu obywatelskiego i poprawiać kontakt ze środowiskiem ludzi starszych.
  Strategia działań miasta na rzecz seniorów sprawia wrażenie dobrze przemyślanej i opracowanej. Jej realizacja wymaga jednak ciągłego pogłębiania rozeznania, szukania nowych obszarów działania, zaspokajania wciąż narastających potrzeb i realizacji wciąż nowych potrzeb i przedsięwzięć. Dlatego proponuję takie spojrzenie na tę problematykę”.
  Stanowisko Prezydenta Miasta Legionowo: Uwagi zostaną uwzględnione przy realizacjii Strategii i zostaną przekazane do instytucje i podmiotów odpowiedzialnych za ich wdrażanie.