zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Konsultacje Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2020-2022

12 września 2019
Ratusz, sala konferencyjna
17:00

Informujemy, że spotkanie rozpocznie się o godz. 17:00

W dniu 25 lipca 2019 r. Prezydent Miasta Legionowo zarządzeniem nr 253/2019 ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020–2022. Punktem wyjścia do pracy jest obowiązujący, wieloletni program współpracy na lata 2016-2019.

W dniu 12 września 2019 r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej odbędzie się otwarte spotkanie Prezydenta Miasta z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie, które poświęcone będzie omówieniu projektu programu wieloletniego.

Propozycje do projektu programu należy zgłosić do dnia 12 września 2019 roku na adres: Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo lub elektronicznie na adres: ngo@um.legionowo.pl

Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzony raport z ich przebiegu, który posłuży do przygotowania Wieloletniego Programu Współpracy przyjętego uchwałą Rady Miasta Legionowo.

Uchwalenie Wieloletniego Programu Współpracy jest deklaracją chęci kontynuowania współpracy z organizacjami pozarządowymi, zlecania im obligatoryjnych zadań publicznych gminy, co zapewni ciągłość realizacji tych zadań, a tym samym przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców.

 Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest prowadzenie przez te organizacje działalności na terenie gminy lub na rzecz jej mieszkańców.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców Legionowo i organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w pracach nad przygotowaniem dokumentu, który reguluje współpracę gminyu z organizacjami pozarządowymi.

Zarządzenie Prezydenta Miasta znajduje się pod adresem - https://www.bip.legionowo.pl/m,31847,zarzadzenie-nr-2532019-z-dnia-25-lipca-2019-r.html oraz https://www.bip.legionowo.pl/m,31942,zarzadzenie-nr-2752019-z-dnia-29-sierpnia-2019-r.html

Ogłoszenie