zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Flaga Ukrainy

KOWEL

Data dodania: 15 października 2016

Kowel jest jednym z najstarszych miast zachodniej części Ukrainy. Wykopaliska archeologiczne dowodzą, że początki osadnictwa w okolicach dzisiejszego Kowla można datować na epokę brązu. Miasto jest położone ok. 60 km od polskiej granicy w Obwodzie Wołyńskim, nad Turią (dorzecze Prypeci). Liczy 69 024 mieszkańców (dane 2016 r.)

Cofnij

Założony na terenie Księstwa Halicko-Włodzimierskiego, wzmiankowany w 1. poł. XIV w.; w XIV w. włączony do Wielkiego Księstwa Litewskiego, 1569 do Korony; 1518 prawa miejskie; od XVI w. znaczne skupisko Żydów (w 1939 ok. 13 tys. to jest ok. 60% mieszkańców); od 1795 w zaborze rosyjskim.

Po uzyskaniu praw miejskich Kowel był miejscem targów i jarmarków, natomiast burzliwy rozwój ekonomiczny miasta przypada na drugą połowę XIX wieku, związane to było z uzyskaniem połączenia z nadwiślańską linią kolejową. W czasie I wojny światowej w latach 1915-16 w rejonie Kowla walki rosyjsko-austriackie; w okresie międzywojennym w granicach Polski; od września 1939 pod okupacją radziecką (deportacje ludności w głąb ZSRR), w latach 1941-44 pod okupacją niemiecką. W końcu 1941 rozstrzelano kilkuset Żydów; od maja do lipca 1942 działało getto. W czasie II Wojny Światowej miasto zostało poważnie zniszczone, odbudowane po wojnie. W latach 1945?91 w Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej.

Obecnie Kowel pełni rolę regionalnego centrum administracyjnego. Gospodarka Kowla opiera się na przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, transportowego i spożywczego. Ponadto istnieje wiele przedsiębiorstw handlowych i usługowych pracujących na rzecz mieszkańców miasta i okolic.
W mieście istnieje również bogata baza sportowo - rekreacyjna i oświatowo - wychowawcza.

Zapraszamy na stronę internetową Miasta Kowel:

Herb miasta Kowel