zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Ku integracji społecznej

Data dodania: 14 lutego 2017
Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Realizowany pod nadzorem Ministerstwa Polityki Społecznej.
Cofnij

„Ku integracji społecznej - promocja aktywności zawodowej bezrobotnych i  młodzieży rozpoczynającej  ścieżkę  kariery zawodowej oraz szkolenie przedsiębiorców w celu stworzenia nowych miejsc pracy ” – projekt w ramach Rządowego Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - realizacja sierpień - grudzień  2005 rok 

Realizacja projektu:  Projekt realizowany był na terenie powiatu legionowskiego przez Powiatową  Izbę Gospodarczą  w Legionowie oraz partnera - Urząd Miasta Legionowo.

Realizacja projektu  rozpoczęła się w sierpniu i zakończy w grudniu 2005 roku. 

Cel i zadania projektu:  

  • przygotowanie osób bezrobotnych do skutecznego posz ukiwania pracy, 
  • zdobycie nowych i niezbędnych na obecnym rynku pracy umiejętności,   
  • praktyczne nabycie umiejętności negocjacyjnych osób poszukuj ą cych pracy,   
  • omówienie problematyki wynikłej z rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej przez zainteresowanych poprzez zaznajomienie się z przepisami i procedurami obowiązującymi w powyższym zakresie,   
  • dokładniejsze rozpoznanie potrzeb i możliwości rynku pracy przez przedsiębiorców,
  • mobilizacja przedsiębiorców do poszukiwań źródeł rozwoju funkcjonujących w powiecie legionowskim firm.  

Znaczenie projektu: 

• zwalczanie patologii  życia społecznego determinowanego długotrwałym bezro bociem,  

• zapobieganie degradacji rodziny poprzez przeciwdzia łanie „wypadnięciu” z rynku pracy młodych matek po urlopach macierzyńskich,  

• ułatwienie startu zawodowego osobom podejmuj ą cym pierwszą pracę , przez zaznajomienie się z oczekiwaniami rynku pracy oraz przy szłych pracobiorców,  

• wskazanie korzyści zidentyfikowania się z zakładem pracy stabilność zatrudnienia,  wzrost wynagrodzenia, dobra atmosfera w pracy,  

• tworzenie nowych miejsc pracy w małych i  średnich przedsiębiorstwach, dzięki pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania na prowadzoną działalność .  

Perspektywy projektu: 

• budowa społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację życia zawodowego i gospodarczego,  

• promowanie rozwoju regionalnego wraz z perspektywą  poprawy warunków  materialnych społeczeństwa,  

• przybliżenie urzędów administracji samorządowej obywatelom przez służebne i pomocne działanie na rzecz mieszkańców powiatu.  

Finansowanie projektu:  

Projekt finansowany został ze  ź ródeł Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw  Obywatelskich” (85% kosztów) oraz przez Urząd Miasta Legionowo (15% kosztów).