zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Lucjan Spletsteser

Lucjan Spletsteser (1929 - 2017) - tytuł nadano 02.10.2002 r.

Data dodania: 20 grudnia 2016

Lucjan Spletsteser urodził się 6 czerwca 1929 roku w Zegrzu.

W okresie przedwojennym jako uczeń szkoły podstawowej wstąpił do harcerstwa. Po zorganizowaniu konspiracyjnego harcerstwa w 1942 roku stał się członkiem organizacji Szare Szeregi drużyny "Dąb" hufca "Rój-Tom" w Legionowie, gdzie został przeszkolony jako łącznik i wywiadowca.

Cofnij

W tym charakterze skierowano go jako instruktora do zastępów harcerskich w Płudach i na Żeraniu.

Zgodnie ze swym wyszkoleniem brał udział w wielu akcjach organizowanych przez Armię Krajową, także w akcjach powstańczych na terenie Legionowa w I batalionie I Rejonu VII Obwodu AK " Obroża".

W dniu wybuchu Powstania Lucjan znajdował się na zgrupowaniu przy ul. Batorego 12 w Legionowie. l sierpnia otrzymał z dowództwa I Rejonu rozkaz przekazania szyfrogramu do Warszawy prawobrzeżnej na ulicę Radną i szybkiego powrotu z odpowiedzią.

Po przybyciu do Warszawy na miejscu kontaktowym już nikogo nie było, a równocześnie ponowne przedostanie się na praską stronę stało się niemożliwe z uwagi na zablokowanie przez Niemców przejścia przez most.

Aby nie dopuścić do przejęcia szyfrogramu przez patrol niemiecki, Lucjan zniszczył go i udał się do zakonspirowanej składnicy sprzętu radiołączności i broni zrzutowej znajdującej się przy ul. Leszno 45. Kierownikiem tej składnicy był jego ojciec.

Tam Lucjan ponownie został zaprzysiężony i rozpoczął wraz z załogą składnicy wydawanie sprzętu i broni oddziałom powstańczym.

Brał udział w organizowaniu punktu łączności (polowej radiostacji) przy ul. Ogrodowej i w gmachu Sądów oraz prowadził obserwacje w celu aktualizowania niemieckich punktów snajperskich.

Wykonywał także zadania łącznikowe i zaopatrzeniowe między oddziałami powstańczymi w obrębie ulic: Leszno, Solec, Ogrodowa, Żelazna. Uczestniczył w akcjach zdobywania żywności na użytek powstańców i ludności cywilnej.

Po próbie przedarcia się na Stare Miasto został wraz z innymi ujęty i skierowany do obozu przejściowego w Pruszkowie, a stamtąd do Niemiec, do obozu Gross Rosen (podobóz Oels-Oleśnica). Tam pracował w zakładach naprawczych parowozów.

Na przełomie stycznia i lutego 1945 roku Niemcy podpalili obóz, zaś więźniowie zdołali zbiec, ukrywając się we wsiach opuszczonych przez Niemców.

Po przejściu frontu około 10 lutego 1945 roku powrócił do Warszawy. Jego ojciec po Powstaniu Warszawskim został wywieziony do obozu w Mathausen i tam w grudniu 1944 zamordowany.

Matka Lucjana działała w konspiracyjnej kompanii "Orbis" AK w Łodzi, za co w lecie 1945 roku została aresztowana przez Służbę Bezpieczeństwa i osadzona w więzieniu przy ul. Gdańskiej w Łodzi.

Jego samego również aresztowano w mieszkaniu przy ul. Pogonowskiego 80 w Łodzi, gdzie znajdował się punkt kontaktowy. Po kilku miesiącach został zwolniony.

W latach 1946-1947 należał do Związku Harcerstwa Polskiego przy Doświadczalnych Zakładach Lotniczych w Łodzi, gdzie równocześnie uczył się i pracował.

W 1949 roku przybył do Legionowa i wystąpił do miejscowych władz z wnioskiem o wzniesienie pomnika kolegom-harcerzom, którzy polegli w pierwszych dniach Powstania na terenie Legionowa. Jednak ówczesne władze nie wyraziły na to zgody.

W 1950 roku Lucjan Spletsteser został aresztowany w Legionowie. Następnie był więziony w areszcie Urzędu Bezpieczeństwa przy ul. Sierakowskiego i przy ul. 11 Listopada.

W 1951 roku Wojskowy Sąd Rejonowy bezprawnie skazał go na 5 lat wiezienia. Wyrok odbywał w więzieniach w Rawiczu i Strzelcach Opolskich.

Dopiero 18 lutego 1993 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie unieważnił postanowienie Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z 20.03.1951 roku (syg. Akt VII ko/674/92/Un).

Po wyjściu z więzienia długo nie mógł otrzymać pracy. Dzięki staraniom kolegów z Armii Krajowej został zatrudniony w Domu Mody "Astra" w Warszawie.

Jednak władze partyjne poleciły zlikwidowanie tego zakładu, ponieważ nikt z jego kierownictwa nie należał do PZPR. Nie mogąc znaleźć zatrudnienia w instytucjach państwowych Lucjan Spletsteser prowadził drobną, prywatną działalność gospodarczą. W tym czasie był wielokrotnie przesłuchiwany w Stołecznej Komendzie Milicji w Pałacu Mostowskich.

W 1960 roku zamieszkał w Warszawie i ponownie wystąpił z wnioskiem do władz w Legionowie o zgodę na postawienie znaku upamiętniającego śmierć harcerzy-powstańców. Władze ponownie odmówiły zgody na umieszczenie jakiegokolwiek znaku pamięci.

Na początku lat osiemdziesiątych Lucjan Spletsteser ponowił starania o budowę miejsca pamięci poległym harcerzom. Tym razem, z pomocą płk. Teofila Kędry, płk. Karola Bułata oraz kierownika osiedla "Batory" p. Bogdana Stańczyka wreszcie uzyskano niezbędne pozwolenie.

Dzięki wytrwałym staraniom Lucjana Spletstesera na osiedlu "Batory" w Legionowie został odsłonięty pamiątkowy obelisk, jako jedno z miejsc upamiętniających walki powstańcze w Legionowie.

Lucjan Spletsteser był aktywnym członkiem komitetów fundujących tablice pamiątkowe poległym żołnierzom Armii Krajowej i Szarych Szeregów, między innymi dla ks. Wacława Szelenbauma - kapelana AK I Rejonu, zamordowanego przez hitlerowców za patriotyczną postawę podczas pochówku poległych harcerzy.

Lucjan Spletsteser był przewodniczącym Komitetu Budowy Pomnika Polski Walczącej i uczestnikiem prac związanych z jego budową.

Był aktywnym członkiem organizacji kombatanckich. Od czasu powstania Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Stowarzyszenia Szarych Szeregów pełnił odpowiedzialne funkcje w zarządach tych organizacji.

Był przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Należy także do Związku Powstańców Warszawskich i Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego.

Otrzymał następujące odznaczenia: Warszawski Krzyż Powstańczy, Krzyż Armii Krajowej, Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Partyzancki, Medal za Warszawę.

W uznaniu dla jego rzetelnej, wieloletniej pracy, w hołdzie dla jego odwagi i prawości, w 2002 roku Rada Miejska Legionowa przyznała Lucjanowi Spletsteserowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Legionowa.

Uchwała w sprawie nadania Lucjanowi Spletsteserowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta LegionowaLUCJAN SPLETSTESER „KAWKA/Fot.  Www.1944.pl