zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

Modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego

Data dodania: 15 lutego 2017
W 2011 roku Gmina Miejska pozyskała dofinansowanie na koszty niekwalifikowane Projektu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Infrastruktura Kultury. Kwota dotacji: 150 000,00 zł
Cofnij

10 marca 2010 r. Prezydent Miasta Legionowo oraz przedstawiciele Zarządu Województwa Mazowieckiego podpisali umowę o dofinansowanie projektu pt. "Modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego". Projekt został wyłoniony do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007- 2013, w odpowiedzi na konkurs (Działanie 6.1 Kultura) ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

W zakresie rzeczowym zostanie:

1) zmodernizowany i wyremontowany budynek Muzeum

2) wybudowany multimedialny pawilon - 4 sale wystawowe, sala dydaktyczna na ok. 100 osób, 2 pracownie konserwatorskie

3) aranżacja ogrodu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

Modernizacja budynku Muzeum Historycznego oraz budowa pawilonu wystawowego umożliwi wprowadzenie 7 nowych programów tematycznych:

● Archeologia Ziem Powiatu Legionowskiego,

● Korzenie Miasta,

● Dwudziestolecie Międzywojenne,

● Czasy II Wojny Światowej – AK,

● Rozwój Miasta do 1990 roku,

● Dziesięciolecie Solidarności 1980-90,

● Wystawa Militarna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

Źródła finansowania Projektu:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 85% kosztów kwalifikowanych – 922 351,99 zł

Środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program Infrastruktura Kultury Kwota dotacji: 150 000,00 zł

Termin realizacji: 05.09.2008 – 30.11.2011 r.