zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Monitoring poziomu wód gruntowych w Legionowie w latach 2013-2020

Data dodania: 22 września 2020

Od 2013 roku funkcjonuje w Legionowie system monitoringu wód podziemnych. Otwory badawcze (piezometry) zlokalizowane są w północno- zachodniej części miasta, w dzielnicy III Parcela.

Cofnij

W roku 2010 zanotowano sumę rocznych opadów znacznie przekraczającą średnią wieloletnią.

Niezwykle intensywne opady spowodowały podniesienie się poziomu wód gruntowych i w konsekwencji wystąpienie lokalnych podtopień przede wszystkim na III Parceli.

 Z wykresu 1 wynika, że w 2010 roku suma opadów wynosiła aż 160% normy, w kolejnych latach wahała się od 100% do 110%. Wyjątkowo niskie opady zanotowano w 2015 r- 80% normy wieloletniej.

Z wykresu 1 wynika, że w 2010 roku suma opadów wynosiła aż 160% normy, w kolejnych latach wahała się od 100% do 110%. Wyjątkowo niskie opady zanotowano w 2015 r- 80% normy wieloletniej.

W latach 2016- 17 obserwowano opady powyżej normy (110- 130%). W 2018 r. w Legionowie, podobnie jak w przeważającej części Polski, mieliśmy do czynienia z dotkliwą suszą.

Sytuacja w 2019 r. nie poprawiła się. Niewielkie poziomy opadów w pierwszych miesiącach 2020 r. wskazywały tendencję utrzymywania się suszy. Jednakże deszcze, które spadły w lecie obecnego roku napawają optymizmem i budzą nadzieję, że trend obniżania się poziomu wód gruntowych zostanie zahamowany.

Na wykresie nr 2 można zaobserwować systematyczny spadek lustra wody we wszystkich punktach pomiarowych. Jak wynika z wykresu 3 średni poziom wody w latach 2013- 2016 obniżył się o 1 m.

Na wykresie nr 2 można zaobserwować systematyczny spadek lustra wody we wszystkich punktach pomiarowych.

 Jak wynika z wykresu 3 średni poziom wody w latach 2013- 2016 obniżył się o 1 m.

Jak wynika z wykresu 3 średni poziom wody w latach 2013- 2016 obniżył się o 1 m.

Utrzymywanie się sumy rocznych opadów na poziomie średniej wieloletniej spowodowało systematyczne obniżanie się lustra wód gruntowych.

W latach 2017- 2018 poziom wód gruntowych podniósł się.

Jest to związane z faktem, że lata 2016 i 2017 były w porównaniu z poprzednimi latami deszczowe.

Obserwowane od 2018 rekordowo niskie opady, spowodowały ponowne obniżanie się poziomu wód gruntowych. Poziom wód gruntowych w ciągu ostatniego roku obniżył się średnio o 40 cm.

Tak duże wahania poziomu wód gruntowych w tak krótkim czasie mogą przyczyniać się do usychania wielu gatunków drzew.