zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Ulica Strużańska

Nie będzie zmiany granic

Data dodania: 1 lutego 2018

Podczas wczorajszej (31.01) sesji, radni Rady Miasta Legionowo przegłosowali uchwałę o odstąpieniu od procedury zmiany granic. Władze Legionowa jednocześnie podkreślają, żeliczą na to, że Wójt Gminy Jabłonna dotrzyma słowa i zrealizuje inwestycje poprawiające bezpieczeństwo użytkowników ulicy Strużańskiej, takie jak oświetlenie drogi czy budowa ścieżki rowerowej i chodnika.

Cofnij

Podjęta 25 października 2017 roku uchwała w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy Miejskiej Legionowo oraz przeprowadzenia konsultacji zakładała, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, włączenie do terytorium miasta części terenu Józefowa II z sąsiedniej Gminy Jabłonna.

Informacja o podjęciu uchwały w bardzo krótkim czasie została rozpowszechniona wśród lokalnej społeczności. Pomimo tego, że zmiana dotyczyła w większości kompleksu leśnego i nie zakładała ingerencji w infrastrukturę społeczną i techniczną, ani w układ urbanistyczny Gminy Jabłonna, a tereny leśne obejmujące zdecydowaną większość przedmiotowego terenu zachowałyby swój charakter, temat wzbudził wiele emocji, zwłaszcza wśród mieszkańców Gminy Jabłonna.

– W przypadku zmiany obie Gminy nie zatraciłyby swych dotychczasowych atrybutów i specyfiki właściwych dla każdej z tych gmin. Zaproponowana zmiana granic miała wywołać pozytywne skutki społeczne i gospodarcze, a także dzięki inwestycjom w ulicę Strużańską, zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników tej drogi – piszą w uzasadnieniu do uchwały legionowscy urzędnicy.

Jednak wobec zdecydowanego oporu mieszkańców i władz Jabłonny, dla utrzymania i budowania dobrych relacji i współpracy międzygminnej, uchwałę uchylono.

– Liczymy jednak na to, że zgodnie z zapewnieniami Wójta Gminy Jabłonna inwestycje poprawiające bezpieczeństwo użytkowników ulicy Strużańskiej, takie jak oświetlenie drogi czy budowa ścieżki rowerowej i chodnika, zostaną niezwłocznie zrealizowane – mówi prezydent Roman Smogorzewski.