zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice napis Oferty/Konkursy

Ogłoszenie konkursowe

Data dodania: 15 grudnia 2022

Rodzaj zadania publicznego: Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo.

Cofnij

Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji w 2023 roku zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo pn.: Krzewienie idei krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego, edukacja i promocja honorowego dawstwa krwi, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zdrowego stylu życia.

Termin składania ofert wyznacza się od dnia 17 grudnia 2022 r. do dnia 17 stycznia 2023 r. do godz. 10:00.