zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice oferty/konkursy

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Data dodania: 23 stycznia 2023

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn: "Działania wychowawcze wraz z wyżywieniem prowadzone przez placówki opiekuńczo – wychowawcze, realizujące programy pracy środowiskowej, na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Legionowo, z rodzin potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych"

Cofnij

W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 15 grudnia 2022 r. zarządzeniem nr 390/2022 Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Działania wychowawcze wraz z wyżywieniem prowadzone przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, realizujące programy pracy środowiskowej, na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Legionowo, z rodzin potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych w latach 2023-2025.

dotację na realizację zadania, przyznano podmiotowi:

  1. Legionowskie Stowarzyszenie Amicus, (KRS: 0000297627) - dotacja w wysokości: 106 091,98 zł

Prezydent Miasta
/-/mgr Roman Smogorzewski