zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice oferty/konkursy

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Data dodania: 23 stycznia 2023

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn: "Krzewienie idei krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego, edukacja i promocja honorowego dawstwa krwi, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zdrowego stylu życia".

Cofnij

W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 15 grudnia 2022 r. zarządzeniem nr 391/2022 Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w latach 2023-2025 zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie:
Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo: działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych - Krzewienie idei krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego, edukacja i promocja honorowego dawstwa krwi, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zdrowego stylu życia

dotację na realizację zadania, przyznano podmiotowi:

  1. Polski Czerwony Krzyż (KRS: 0000225587) - dotacja w wysokości: 75 000 zł,

Prezydent Miasta
/-/ mgr Roman Smogorzewski