zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na zdjęciu uczennica przy komputerze

Ósme klasy na szóstkę

Data dodania: 26 czerwca 2024

Na podstawie z Uchwały Nr V/40/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół prowadzonych przez Gminę Legionowo ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 poz. 2843 z późn. zm) Prezydent Miasta Legionowo przyznał nagrody dla klas ósmych, które uzyskały najwyższą średnią ocen w każdej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Legionowo. Nagrodą było pokrycie kosztów wyjazdu takiej klasy do miejsca wybranego przez uczniów.

Cofnij

W tym roku szkolnym klasy ósme, które uzyskały najwyższą średnią ocen w poszczególnych szkołach podstawowych to:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 – klasa 8 a
  • Szkoła Podstawowa nr 2 – klasa 8 b
  • Szkoła Podstawowa nr 3 – klasa 8 a
  • Szkoła Podstawowa nr 4 - klasa 8 a
  • Szkoła Podstawowa nr 7 – klasa 8 a
  • Szkoła Podstawowa nr 8 – klasa 8 b

Serdecznie Gratulujemy.