zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice napis oferty/konkursy

Otwarty konkurs ofert

Data dodania: 1 grudnia 2022

Rodzaj zadania publicznego: Pomoc społeczna.

Cofnij

Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo pn.: Zapewnienie pobytu i wsparcia dla 38 bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo na lata 2023-2025.

Termin składania ofert wyznacza się od 3 grudnia 2022 r. do 27 grudnia 2022 r. do godz. 10:00.