zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice napisane Oferty/Konkursy

Otwarty konkurs ofert

Data dodania: 21 kwietnia 2022

Rodzaj zadania publicznego: Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo.

Cofnij

Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji w roku 2022 zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo pn.: „Organizacja półkolonii dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych”.

Termin składania ofert wyznacza się od 23 kwietnia 2022 r. do 17 maja 2022 r. do godz. 10:00.